Menu

Bezoek de Lab Experience Days

Maak kennis met het lab en ontdek beroepen en studies in de chemie!

Op zaterdag 7 oktober zijn scholieren vanaf klas 2 van het vmbo, havo en vwo van harte welkom in de laboratoria van Wetsus in Leeuwarden en RIKILT/NWVA in Wageningen. Ouders en docenten zijn ook uitgenodigd. De jongeren doen zelf mee aan de experimenten en ervaren zo direct hoe interessant het werk in een laboratorium kan zijn. Ook gaan zij in gesprek met medewerkers en studenten, krijgen ze een rondleiding en zijn er informatiemarkten.

Van Hall Larenstein, het Centrum voor Innovatief vakmanschap Water en de regionale VO-HO netwerken werken mee aan het evenement in Leeuwarden en zijn met stands aanwezig.

In Wageningen is de studievoorlichting gericht op mbo- en hbo-opleidingen. ROC Rijnijssel is daarvoor aanwezig.

De Lab Experience Days maken dit jaar onderdeel uit van het Weekend van de Wetenschap. Je kunt je nu al aanmelden.