Menu

Brochure ‘Investeer in jong talent’

01-10-2014 | In deze brochure lees je wat Stichting C3 voor organisaties kan betekenen. C3 ontwikkelt al haar materialen en activiteiten in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en het onderwijs. Naast informatie over de stichting bevat de brochure ook een paar uitgewerkte casussen.