Menu

Gerrit van Meer nieuwe bestuursvoorzitter

27-05-2014 | Op 16 mei heeft onze voorzitter Karel Luyben, rector magnificus van de TU Delft, na bijna 10 jaar afscheid genomen van het C3-bestuur. We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet. Gerrit van Meer, decaan van de faculteit bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht, neemt vol enthousiasme de voorzittershamer over. C3 heet hem van harte welkom!

Het Chemie Magazine publiceerde een uitgebreid interview met Gerrit van Meer (Chemie Magazine nr. 5, mei 2014, pagina 36-37).