Menu

Organiseer een Lab Experience Day bij jouw bedrijf

07-07-2015 | Wilt u in november of december van dit jaar een leuke activiteit voor jongeren en hun ouders organiseren waarbij u en uw medewerkers ze enthousiasmeren voor een carrière in de laboratoriumtechniek, maar waarbij u ook uw eigen organisatie op de kaart zet? Organiseer dan een Lab Experience Day! Stichting C3 ondersteunt u graag bij de organisatie. Tijdens de Lab Experience Days (LEDs) wil Stichting C3 scholieren enthousiasmeren voor een opleiding en carrière in de laboratoriumtechniek. Het aantal scholieren dat kiest voor een laboratoriumopleiding is nog niet toereikend om in de toekomst te voldoen aan de vraag naar goed geschoold laboratoriumpersoneel. Het is dus tijd om scholieren te laten zien en ervaren wat de beroepsmogelijkheden zijn in het lab.

Dit project onderscheidt zich van andere projecten doordat scholieren ‘in house’ bij het laboratoriumbedrijf zelf enkele proeven uitvoeren én in gesprek gaan met medewerkers. Dit resulteert in een realistisch beeld van het werk en de werkzaamheden in het lab.

Een apart ouderprogramma biedt praktische informatie over onder andere opleidingen, baanzekerheid en doorgroeimogelijk eden.

Opbrengsten voor uw bedrijf

  • Uw bedrijf profileert zich als potentiële werkgever voor de toekomstige laboranten.
  • Er is een sterke(re) binding met de onderwijsinstellingen in de regio.
  • De bezoekers (ouders en scholieren) ontdekken wat de relevantie van uw bedrijf is voor de directe omgeving en/of Nederland.
  • Een positieve(re) houding ten opzichte van uw bedrijf bij de bezoekers.
  • Continue zichtbaarheid bij andere bedrijven en het onderwijs als samenwerkingspartner.

Samenwerking

De Lab Experience Days vinden regionaal plaats. Bij een LED werkt een laboratoriumbedrijf intensief samen met laboratoriumopleidingen uit de regio. Per regio wordt een team geformeerd dat de organisatie van de LEDs verzorgt. In ieder team is in ieder geval één werkgever en één onderwijsinstelling vertegenwoordigd. Een medewerker van Stichting C3 maakt ook deel uit van het team. Zij zorgt voor coördinatie, communicatie, promotie en brengt kennis en ervaring mee.

Investering

Van de deelnemende bedrijven wordt verwacht dat zij:

  • Hun deuren openen voor scholieren en ouders.
  • Invulling geven aan het praktische gedeelte van het programma.
  • Een laboratorium beschikbaar stellen waar de scholieren proeven uitvoeren die hen een beeld geven van de werkzaamheden van laboratoriummedewerkers.
  • Jonge medewerkers inzetten die de leerlingen onder andere begeleiden bij de proeven.

In 2015 vraagt Stichting C3 geen financiële bijdrage voor de volledige ondersteuning van een Lab Experience Day.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Ilonka Mekes (imekes@C3.nl of 070 337 87 86).