Menu

Septemberactie: Gratis proevenbundels

03-09-2015 | De Bèta4U2-bundel bevat tien uitdagende scienceproeven die het enthousiasme en de nieuwsgierigheid van brugklassers voor science stimuleren. Zo onderzoeken ze wat maagzuurremmers eigenlijk doen, zien ze lichtflitsen uit suiker komen en maken ze hun eigen thermometer. Elke proef bevat een duidelijk stappenplan, uitleg over de proef en informatie over bijbehorende beroepen. Uiteraard zijn de proeven ook geschikt voor andere leerjaren.

Bestel hier in september maximaal 2 dozen met 30 bundels gratis!