Menu

SNS-outreachsubsidie beschikbaar voor 2018

De bètadecanen van de Nederlandse universiteiten hebben besloten voor de periode 2018-2022 wederom gezamenlijk geld beschikbaar te stellen voor landelijke outreach- en voorlichtingsprojecten in het kader van het Sectorplan Natuur- en Scheikunde. Het totaalbedrag van beschikbare subsidie is net als in eerdere jaren 510.000 euro per jaar. Projecten op het gebied van natuur- en scheikunde kunnen een aanvraag indienen.

 

 

De aanvraagprocedure voor 2018 is gestart, aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via het aanvraagformulier en dienen uiterlijk 1 oktober 2017 binnen te zijn. De bètadecanen hebben de vicedecanen de opdracht gegeven te zorgen voor de coördinatie van het proces en een goede afstemming tussen de landelijke activiteiten op het gebied van instroom- en onderwijsbevorderende maatregelen in de natuur- en scheikunde. NNV en C3 zijn gevraagd om de vicedecanen hierbij te ondersteunen. Om te kijken aan welke voorwaarden projecten dienen te voldoen klik hier.