Menu

Virtueel meelopen met een professional

25-03-2014 Moeten uw leerlingen vóór 1 mei een vervolgopleiding kiezen? Stichting C3 biedt leerlingen de kans om virtueel mee te lopen en vragen te kunnen stellen aan studenten en professionals!

Virtueel meelopen in april

In april kunnen scholieren op www.exactwatjezoekt.nl virtueel meelopen met een bètastudent of professional. Hiermee willen we scholieren een beter beeld geven van wat een studie of beroep in de chemie, life sciences of procestechniek inhoudt. Elke week in april staat een student of professional centraal die de scholieren in korte berichtjes inzicht geeft in zijn of haar opleiding of beroep.

Interactie tussen professional en scholier

Er is voldoende ruimte voor interactie en vragen van scholieren. Iedereen kan op de berichten reageren en zo bijvoorbeeld vragen stellen aan de student of professional. In minstens één bericht per week dagen de studenten en professionals de scholieren uit om te reageren. Ze leggen bijvoorbeeld een dilemma voor waar ze tegen aanlopen.

Kent u leerlingen die interesse hebben in een opleiding of beroep in de chemie, life sciences of procestechniek? Wijs hen dan op deze actie en de website www.exactwatjezoekt.nl