Menu

ANBI

 

Stichting C3  dient volgens de regelgeving van de ANBI onderstaande gegevens te publiceren.

ANBI-status
In aanvraag

Statutaire naam en adres
Stichting Communicatie Centrum Chemie
Loire 150
2491 AK Den Haag

Postbus 158
2260 AD Den Haag
Telefoon: (070) 337 87 88
Mail: info@C3.nl

RSIN-nummer
803645788

KvK-nummer
41158000

Missie
Stichting C3 brengt chemie tot leven en geeft jongeren de kans hun talenten in de chemie te ontdekken. C3 wil kinderen en jongeren laten ervaren wat chemie is, wat je ermee kunt en hoe chemie bij het leven hoort.

Visie
Stichting C3 wil 4 tot 12-jarigen door middel van onderzoekend en ontwerpend leren in aanraking laten komen met Wetenschap en Technologie in het algemeen en chemie in het bijzonder. Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar ligt de focus op beroepen- en studievoorlichting binnen chemie, life sciences en procestechniek.

Organisatie
Stichting C3 bestaat uit een bestuur, raad en team

Beloningsbeleid
Onkostenvergoeding bestuur/raad: nee
Vacatiegeld bestuur/raad: nee
Beloningsbeleid werknemers C3: de organisatie kent een functiewaarderingssysteem, waarbinnen de functies zijn ingedeeld in schalen met minimum- en maximumsalaris van de betreffende schaal.