Menu

Ondersteuners

Stichting C3 krijgt financiële en inhoudelijke steun van haar vaste partners, projectpartners en de regiegroep chemie.

Vaste partners van C3

KNCV, NVON en VNCI richtten Stichting C3 in 1993 op. VAPRO, NWO-CW/ACTS en DAS sloten zich later ook aan bij C3 als vaste partners.

Projectpartners

Chemische bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen ondersteunen de projecten van C3 financieel of door de inzet van manuren.

Regiegroep chemie

Met de projecten die deel uitmaken van de Human Capital Chemie ontvangt C3 subsidies van Platform Bèta Techniek en Agentschap NL.