Aan dit event kunnen maximaal 1000 leerlingen uit de regio Groot Rijnmond/Drechtsteden deelnemen. Deelname is gratis. Daardoor is het busvervoer gratis tussen uw school en het EIC. U kunt per school deelnemen met maximaal 2 groepen van 25 leerlingen en 2 begeleiders (één bus).

Dit event is bedoeld om de leerlingen te stimuleren om serieus na te denken over hun talenten en hun mogelijke toekomst in de Rotterdamse haven! De Week van de Procestechniek vindt plaats van maandag 21 tot vrijdag 24 januari 2020. De inschrijving voor deelname opent in het voorjaar via het digitaal aanmeldformulier.

Leerlingen in de 2e klas van het vmbo en 2 of 3 havo moeten beslissen welke sector zij gaan kiezen in de bovenbouw van hun opleiding. Wordt het zorg en welzijn, handel en economie, techniek of landbouw. De sector proces en petrochemie en maintenance bieden goede kansen op werk. Bedrijven in deze sectoren hebben veel behoefte aan goed opgeleid technisch personeel. Wie graag in de techniek verder wil gaan, moet wiskunde, natuur- en scheikunde in zijn of haar pakket kiezen. Het is dus belangrijk dat leerlingen daar tijdig over geïnformeerd worden.

Programmaonderdelen 

 • Startbijeenkomst
  Botlek by Night. Een Kick off bijeenkomst voor bedrijven en scholen ter voorbereiding op de week van de procestechniek. Er wordt toelichting gegeven over de aankomende week van de procestechniek, worden vragen beantwoord en eventuele verbeterpunten aan de orde gesteld. Ook wordt een presentatie gegeven door een excursie bedrijf om zo de andere bedrijven te enthousiasmeren. Tenslotte gaan vertegenwoordigers van bedrijven en het onderwijs in kleine groepjes met elkaar in dialoog.
 • Gastles
  Bedrijven verzorgen op de scholen een gastles in de aanloop naar de week van de procestechniek. Hierin wordt de leerling voorbereid op het bezoek aan het bedrijf. In de gastles wordt ingegaan op beroepen binnen het bedrijf, het productieproces en het soort product.
 • Bezoek aan excursiebedrijf
  Tijdens de week van de procestechniek wordt er een bezoek gebracht aan een excursiebedrijf. De bedrijven verzorgen een interessant programma. Dit bestaat bijvoorbeeld uit een rondleiding, een bezoek aan de controlekamer, werkplaats (maintenance) uitleg over het productieproces, persoonlijke beschermingsmiddelen en een gesprek met medewerkers. De EIC gidsen begeleiden de groepen en verzorgen de toelichting tijdens de busreis en een eventueel een doe-activiteit.
 • Bezoek aan de Havenexpositie
  In het EIC brengen alle leerlingen een bezoek aan de tentoonstelling. De leerlingen worden door middel van een app over de tentoonstelling geleid. Er zijn diverse onderdelen op de tentoonstelling geselecteerd die in het teken staan van de proces, maintenance, energie en milieu.
 • Voorlichting over beroepen en proces en maintenance
  Alle leerlingen krijgen in de Maasvlaktezaal een voorlichting over beroepen en proces en maintenance opleidingen. Dit wordt verzorgd door de deelnemende scholen vanuit het Proces- en Maintenance College; Techniek College Rotterdam en STC-Group. Inhoudelijk bestaat dit uit een presentatie over verschillende beroepen, een film en praktijkvoorbeelden. Tenslotte is er ruimte voor algemene vragen. Zowel de proces en maintenance komen in de voorlichting aan de orde.
 • Chemie lab en techno lab
  In het Chemie-lab doen leerlingen mee aan een chemische proef. In het techno lab wordt gewerkt aan de proeffabriek en worden een aantal maintenance handelingen uitgevoerd.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons actuele aanbod aan gratis lesmaterialen en activiteiten.

Aanmelden