5 september 2022

Na tien jaar directeur te zijn geweest, neemt Marijn Meijer afscheid bij C3. Zijn volgende baan is bij het SLO. Hij gaat vanaf 1 december 2022 aan de slag als curriculumontwikkelaar scheikunde. Met zijn uitgebreide netwerk, kennis van zaken en hartelijke persoonlijkheid maakte hij C3 tot wat het nu is. Zelf kijkt hij terug op een fantastische tijd vol inspiratie en creativiteit:

“Mooie projecten werden succesvol afgerond, zoals een spel over de kunststofindustrie, een profielwerkstukkenwedstrijd rond chemie en duurzaamheid, een spel om de dialoog tussen jongeren en hun ouders over de studiekeuze te stimuleren en praktische digibordlessen voor het basisonderwijs. Er zijn websites ontwikkeld vol inspiratie voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en ondersteuning voor het bedrijfsleven. Voortdurend stond de kwaliteit voorop: het weten waarom je wat doet met het gewenste effect. Daarbij horen ook onderzoek, waarom iets werkt of juist niet, evaluaties en verbeteringen.”

Bereiken jeugd

Al die jaren beschouwde Marijn als zijn voornaamste uitdaging het bereiken van de jeugd zodat ze de kans kregen om kennis te maken met chemie en beroepenvoorlichting. Om de zichtbaarheid van C3 en haar producten te verhogen, werd gewerkt aan een nieuwe positionering en bijbehorende huisstijl.

Marijn Meijer: “Human capital stond in de afgelopen jaren echter niet hoog op de agenda. Transitie, klimaat, gevaarlijke stoffen en automatisering waren belangrijker en dat had financiële en strategische gevolgen voor C3. En toen kwam er een virus en stegen de personeelstekorten de pan uit. Daarmee kwam de urgentie terug om jongeren vroegtijdig te betrekken bij het werkveld en ze te informeren over opleidingen die daarbij horen. Dan is het mooi dat C3 krachtige kanalen heeft via het onderwijs, maar ook online rechtstreeks de jeugd weet te bereiken. Een troef in coronatijden toen de scholen waren gesloten en evenementen werden geannuleerd.

Samenwerking

C3 staat nu stevig in haar schoenen, qua team, bestuur, met een docentenconferentie, veel online ondersteuning en voorlichting voor jongeren en bedrijven. Belangrijk daarbij zijn samenwerkingen met lerarenopleidingen, collega-organisaties, beroepsopleidingen en universiteiten, want samen kom je verder.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons actuele aanbod aan gratis lesmaterialen en activiteiten.

Aanmelden