Wat we doen
Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3) streeft ernaar om, in dialoog met de samenleving, wetenschappelijk verantwoorde informatie uit te wisselen, die bijdraagt aan een evenwichtige beeldvorming over de chemie en de daaraan gerelateerde vakgebieden, alsmede de daarbij horende beroepsactiviteiten en studies.

Missie
C3 brengt chemie tot leven en geeft jongeren de kans hun talenten in de chemie te ontdekken. C3 wil kinderen en jongeren laten ervaren wat chemie is, wat je ermee kunt en hoe chemie bij het leven hoort.

Visie
C3 wil 4- tot 12jarigen door middel van onderzoekend en ontwerpend leren in aanraking laten komen met Wetenschap en Technologie in het algemeen en chemie in het bijzonder. Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar ligt de focus op beroepen- en studievoorlichting. Achterliggende gedachte hierbij is dat je om het werkveld chemie geen hokjes kunt zetten en daarom biedt c3 loopbaanoriëntatie gericht op beroepen en studies binnen alle zeven bètawerelden.

Organisatie
Centrum JongerenCommunicatie Chemie bestaat uit:

  • Bestuur
    Het C3-bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van C3.
  • Raad
    De raadsleden van C3 staan het team terzijde met raad en daad.
  • Team
    Het C3-team maakt zich sterk om scholieren een kans te geven bewust te worden van de wereld van chemie, life sciences en procestechniek met als doel hun eigen talent hierin te ontdekken. Deze ervaring moet hen helpen op de middelbare school weloverwogen keuzes te maken in profiel en studie. Het uitgangspunt is ‘de juiste student op de juist plek’.

Partners
C3 wordt structureel ondersteund door de drie vaste partners VNCI, KNCV en DAS. Daarnaast ontvangt C3 jaarlijks financiële steun van chemische bedrijven of brancheorganisaties. Dat kan een eenmalige donatie zijn, maar heeft ook vaak een meerjarige vorm; bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking voor een programma of project. Verder dient C3 jaarlijks nieuwe aanvragen in voor outreach gelden van het sectorplan natuur- en scheikunde.

Samenwerkingen
Voor de organisatie van landelijke en regionale evenementen werkt c3 samen met diverse organisaties die zich bezighouden met talentontwikkeling van jongeren.

ANBI
Het Centrum JongerenCommunicatie Chemie heeft de ANBI status. Dat betekent dat de Belastingdienst C3 officieel heeft aangemerkt als goed doel. Donaties van particulieren en bedrijven zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar.

Privacyverklaring
C3 verwerkt persoonsgegevens op onze websites. Bekijk hier de privacyverklaring van C3.