Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Centrum JongerenCommunicatie Chemie en benoemt de directeur. Bestuur en directeur komen minstens twee keer per jaar bijeen om de algemene en financiële stand van zaken te bespreken. Het bestuur zet zich onbezoldigd in en krijgt geen beloning toegekend.

Samenstelling bestuur

 Lutgarde Buydens (voorzitter)
Decaan Faculteit Bètawetenschappen Radboud Universiteit
Heyendaalseweg 135
6525 AJ Nijmegen

Roderik Potjer (penningmeester)
Hoofd Communicatie VNCI
Loire 150
2491 AK Den Haag

 Jan-Willem Toering (lid)
Directeur KNCV
Loire 150
2491 AK Den Haag

 Marja Krosenbrink-Gruijters (lid)
Bestuurslid DAS
Loire 150
2491 AK Den Haag

 Hans Koole (lid)
Bestuursvoorzitter Opleidingsfonds Procesindustrie
Loire 150
2491 AK Den Haag