De leden van de C3-raad zijn werkzaam bij bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen en komt twee keer per jaar samen. Voorzitter en leden zetten zich onbezoldigd in en krijgen geen beloning toegekend.

De raad heeft de volgende functies:

 • De raadsleden zijn ambassadeurs voor C3. Zij leggen contacten en brengen nieuwe samenwerkingen tot stand.
 • De leden van de C3-raad helpen waar mogelijk en staan het team van C3 terzijde met raad en daad.
 • De raad heeft een adviserende rol richting directeur en team van C3.

Samenstelling C3-raad

 • Lutgarde Buydens (Decaan Faculty of Science, Radboud Universiteit)
 • Colette Alma-Zeestraten (VNCI)
 • Annelie Kohl (Shell)
 • Cees-Jan Asselbergs (Deltalinqs)
 • Beatrice Boots (Platform Beta Techniek)
 • Astrid Bulte (Freudenthal Instituut Utrecht)
 • Nelleke Corbett (Ministerie Economische Zaken)
 • Huib van Drooge (NVON)
 • Martin Goedhart (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Noortje de Graaf (NNV)
 • Jelle de Jong (Play Learn Change)
 • Monique Bruining (Dutch Polymer Institute)
 • Hanno van Keulen (Windesheim)
 • Emiel de Kleijn (SLO)
 • Hans Koole (OVP)
 • Tanja Kulkens (NWO-ENW)
 • Arne Mast (arnemast.nl)
 • Miek Scheffers-Sap (voormalig vakdidacticus TU Eindhoven)
 • Onno de Vreede (VNCI)
 • Eugene Wijnhoven (Uitgever Malmberg)
 • Brigitte van Helden (Stichting Techniekpromotie)