Bedrijven zitten te springen om goede werknemers en volgens cijfers van de UWV wordt dat voor bepaalde sectoren een steeds groter probleem. C3 levert graag een bijdrage aan talentontwikkeling door doelgroepgerichte gastlessen te ontwikkelen en deze te laten verzorgen door mensen uit de praktijk. Zo laat je scholieren op actieve en speelse wijze kennismaken met werkveld en productieprocessen.

Meer weten? Neem contact op met ons.

In de afgelopen jaren ontwikkelde c3 gastlessen voor de kunststof- en de papiersector. Ze worden binnen het onderwijsveld bijzonder op prijs gesteld en hoog gewaardeerd.

Gastles Kunststof Overal

De gastles ‘Kunststof overal’ ontwikkelt c3 in samenwerking met de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) voor leerlingen van de tweede klas van het vmbo. Professionals uit de kunststofindustrie volgen eerst een didactische cursus bij c3 alvorens ze de kosteloze gastles op scholen verzorgen. In 2017 gaan de eerste gastlessen ‘Kunststof overal’ van start en de reacties uit het onderwijs zijn bijzonder enthousiast.

In de 100-minuten durende gastles vertelt een expert uit de kunststofindustrie meer over het werkveld en spelen de leerlingen in groepjes het spel ‘kraak de kunststofcode’. Leerlingen gaan aan de slag met de speciaal ontwikkelde kunststofkoffer die uit meerdere lagen is opgebouwd. In elke laag komt een onderdeel uit het productieproces van kunststoffen aan bod. De gastles eindigt met een klassikale quiz.

In 2017:

  • krijgen 32 klassen een gastles op school
  • worden meer dan 700 leerlingen bereikt
  • geeft 100% van de docenten aan dat de gastles een toevoeging is op de reguliere les
  • geeft 88% van de leerlingen aan na de gastles een beter beeld te hebben van de kunststofindustrie

Docent: “Het is altijd een mooie bevestiging als iemand uit het bedrijfsleven hetzelfde zegt als wat er tijdens de les gezegd wordt”

Leerling: “Ik vind het spel superleuk en leerzaam”

Gastles papier “Wie maakt de langste”

In 2017 ontwikkelt c3 in opdracht van de Koninklijke VNP een gastles over leren en werken in de papierindustrie. In deze gastles ontdekken leerlingen hoe papier gemaakt wordt. Tijdens een wedstrijd-practicum ervaren ze hoe belangrijk teamwork is en welke factoren van belang zijn om goed papier te maken. Met een filmquiz wordt getest of ze goed hebben opgelet tijdens de introductie en het practicum. Om de gastles te kunnen verzorgen zijn medewerkers van de papierfabrieken opgeleid door c3, met een aangepaste workshop ‘Gastlesgeven en Didactiek’.

  • In 2017 leidt c3 25 ambassadeurs op en de eerste zes gastlessen worden gegeven