Bedrijvenpartners Exact wat je zoekt

Exact wat je zoekt is een project dat bestaat uit diverse activiteiten die jongeren een realistisch beeld moeten geven in studie- en beroepsmogelijkheden in de natuurkunde en scheikunde. De bedoeling van alle activiteiten binnen dit project is dat middelbare scholieren een beargumenteerde keuze kunnen maken met betrekking tot een vervolgstudie.

Samen met opleidingsinstituten voor mbo, hbo en wo, het bedrijfsleven en brancheverenigingen maakt c3 het mogelijk dat jongeren chemie gerelateerde studie- en beroepsmogelijkheden ervaren. Het opdoen van meerdere ervaringen vormt de basis voor de juiste beeldvorming.

De websites exactwatjezoekt.nl en mijnscheikunde.nl, interactieve stands bij evenementen voor studie- en beroepskeuze en de inzet van contextrijke lesmaterialen dragen eraan bij dat jongeren een realistisch beeld krijgen van de chemiesector.

Partners Exact wat je zoekt

 

Stuurgroep Exact wat je zoekt
Een aantal partners neemt ook deel aan de Stuurgroep Exact wat je zoekt. Zij geven inhoudelijke sturing aan dit project met uiteindelijk doel dat de juiste student op de juiste plek komt.

• Akkie Jonkman (Nouryon Specialty Chemicals)
• Annelie Kohl (Shell)
• Evelien Lingeman (Domein Applied Sciences)
• Elodie Sureau (The Dow Chemical Company)
• Kirsten Pegels (BASF Nederland BV)
• Onno de Vreede (VNCI)