Onderzoek bellenblaas en ballonnen

In de leerkrachtgids ‘Onderzoekend leren met chemie – Bellenblaas en ballonnen’ vind je voorbeelden en handvatten hoe je de didactiek van onderzoekend leren toepast.

Doelgroep: groep 5 t/m 8.

In de gids staan twee uitgewerkte voorbeeldlessen. Een uitgebreide les waarin leerlingen onderzoek
doen naar bellenblaas en een kortere les waarin leerlingen onderzoek doen naar het opblazen van
een ballon met behulp van een chemische reactie.

De voorbeeldlessen zijn zo uitgewerkt dat je het format kunt inzetten rond ieder andere proef.

Bij de gids zijn drie onderzoekswerkbladen te downloaden die je kunt gebruiken afhankelijk van de mate van sturing.

Download de leerkrachtgids en bijbehorende werkbladen hieronder.