Les 'Caleidoscoop'

Organiseer met behulp van deze lesbrief een les ontwerpend leren met chemie bij de proef Caleidofoon en laat de kinderen een eigen ontwerp maken.
In deze les leren kinderen zelf kritische vragen te formuleren en daar een antwoord op te vinden. De lesbrief is voorzien van een lesplan en achtergrondinformatie die gebruikt kunnen worden in de klas. Deze les is voor groep 5 t/m 8.

Doelgroep: Deze les is voor groep 5 t/m 8.

Doel: In deze les leren kinderen zelf kritische vragen te formuleren en daar een antwoord op te vinden.

De lesbrief is voorzien van een lesplan en achtergrondinformatie die gebruikt kunnen worden in de klas.

De les is ontwikkeld bij de proef Caleidofoon en geeft je de mogelijkheid de les uit te breiden tot een les ontwerpend leren.

Download de lesbrief hier!