Lesbrief - Een windmolen op school

In deze lesbrief vind je een uitgewerkte voorbeeldles onderzoekend leren met als onderwerp ‘Een windmolen op school’. In deze les onderzoeken de leerlingen welke plek op het schoolterrein het meest geschikt is voor het plaatsen van een windmolen. De les omvat een aanpassing van de activiteiten die voor Jet-Net Junior Zuid-Holland ontwikkeld zijn en is gebaseerd op een actuele bedrijfscontext.

Je kunt deze opzet gebruiken als vervolg op de les ‘Ontwerp je eigen windmeter’, zoals die aan de orde kwam in de workshop ‘Aan de slag met ontwerpend leren vanuit een real-life case’. Deze workshop vond plaats op het Generation Discover Festival op 5 oktober 2016 en werd verzorgd door het Wetenschaps­knooppunt TU Delft en c3.

De leerlingen gaan aan de slag met de onderzoeksvraag ‘Waar op het terrein van de school kun je het beste een windmolen plaatsen?’. Om het antwoord te vinden gaan ze onderzoeken op welke plek op het schoolterrein de hardste wind waait. Ze gaan daarvoor op verschillende plaatsen op het schoolterrein de windsnelheid meten. De les is vormgegeven volgens de didactiek van onderzoekend leren.

Download de lesbrief hier!