Lesbrief Onderzoekend leren ‘Los het mysterie op’

Er is een mysterieus wit poeder gevonden. Wat is dit voor poeder? En wie heeft dit poeder geknoeid? In groepjes voeren de kinderen experimenten uit en ontdekken zo wie de dader is.

In deze les doen kinderen de proef ‘Los het mysterie op’. Tijdens de proef bepalen kinderen de herkomst van een onbekend wit poeder (stof x). De kinderen moeten hiervoor zelf een onderzoek opzetten. De werkbladen helpen hen hierbij.

Doelgroep: De les is voor kinderen uit groep 5 t/m 8.

Lesdoel: Kinderen leren in deze les observeren, samenwerken, concluderen en rapporteren. Zo ervaren ze hoe je onderzoek doet en wat het werk is van bijvoorbeeld een detective bij de politie.

Download de lesbrief en werkbladen

Download hieronder de lesbrief Onderzoekend leren 'Los het mysterie op' en de werkbladen