C3 heeft in samenwerking met de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) de gloednieuwe lesmodule over verf voor het basisonderwijs ontwikkeld.

Met de krapte op de arbeidsmarkt en de maatschappelijk kritische blik op chemie is het verspreiden van kennis over onze producten van groot belang. De lesmodule over verf is daarin een belangrijke stap.

In de les ‘Het verfexperiment’ maken kinderen zelf verf. Ze mengen de ingrediënten en testen of hun zelfgemaakte verf aan hun wensen voldoet. Vervolgens verbeteren ze de verf en gaan ze net zo lang door tot ze tevreden zijn.

Steunt u de lesmodule?
Het is van belang dat de kennis over verf breed wordt uitgedragen. Wij hopen dan ook dat u de verfmodule wilt ondersteunen.

U kunt het lesmateriaal op verschillende manieren steunen en daarmee het bereik van de lesmodule vergroten:
1. € 750 per logo – vermelding logo op de website van de lesmodule;
2. € 950 per logo – vermelding logo op de website van de lesmodule, incl. 100 exemplaren van de labkaarten en werkbladen voor eigen gebruik;

Wilt u de lesmodule verf steunen?
Neem dan contact met ons op!

Centrum JongerenCommunicatie Chemie is een non-profit organisatie en beschikt over de ANBI status. Dat betekent dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

Klik hieronder om contact op te nemen.

Neem contact op