De bètadecanen van de Nederlandse universiteiten hebben besloten voor de periode 2018-2022 wederom gezamenlijk geld beschikbaar te stellen voor landelijke outreach- en voorlichtingsprojecten in het kader van het Sectorplan Natuur- en Scheikunde.

Het totaalbedrag van beschikbare subsidie is net als in eerdere jaren 510.000 euro per jaar. Projecten op het gebied van natuur- en scheikunde kunnen een aanvraag indienen. De aanvraagprocedure voor 2020 is gestart, aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via het aanvraagformulier en dienen uiterlijk 1 mei 2019 binnen te zijn.

De vicedecanen zorgen voor de coördinatie van het proces en een goede afstemming tussen de landelijke activiteiten op het gebied van instroom- en onderwijsbevorderende maatregelen in de natuur- en scheikunde. NNV en C3 zijn gevraagd om de vicedecanen hierbij te ondersteunen.

Om te kijken aan welke voorwaarden projecten dienen te voldoen klik hier.