Ontstaan vraagbaak
Tijdens de eerste corona lockdown richtten de KNCV en C3 vraagbaakscheikunde.nl op om de scholieren thuis te helpen bij hun vragen over scheikunde. Tientallen vrijwilligers, (oud)docenten, studenten en chemieprofessionals, meldden zich aan om vrijwillig vragen te beantwoorden.

Vraagbaakscheikunde.nl werd een succes en in gezamenlijk overleg werd besloten de vraagbaak te continueren toen de scholen weer open gingen. De ‘Sisters in science’ sloten ook aan. Zij maken vrijwillig kennisclips voor de website.

Nieuwe experts gezocht
Om het vrijwilligersteam op peil te houden, zijn we op zoek naar nieuwe experts. Wil je meedoen? Stuur dan een bericht naar Hanneke Reinders van de KNCV: hreinders@kncv.nl.

Aandachtspunten vraagbaakscheikunde.nl

  • Het is de bedoeling dat scholieren bij hun vragen op weg worden geholpen naar het antwoord. Zo leren ze van hun vraag en maken experts geen huiswerk.
  • De vraagbaak is elke dag van 10.00 tot 22.00 uur open, behalve in de zomervakantie en beperkt in de kerstvakantie. Het streven is om binnen een uur antwoord te geven.
  • De vrijwilligers werken in weekteams. Een team bestaat uit 5 personen. Je hebt als team ongeveer één keer in de vier à vijf weken dienst.
  • Iedere week is een medewerker van C3 of de KNCV moderator voor het verhelpen van (technische) problemen.
  • In de groepsapp wordt overlegd. Bijvoorbeeld over wie binnen het weekteam de vraag gaat beantwoorden of over het te geven antwoord.
  • Er komen meestal een paar vragen per week binnen. Rond toetsweken en examens is het drukker.