Centrum JongerenCommunicatie Chemie bestaat uit:

 • Team
  Het C3-team maakt zich sterk om scholieren een kans te geven bewust te worden van de wereld van chemie, life sciences en procestechniek met als doel hun eigen talent hierin te ontdekken. Deze ervaring moet hen helpen op de middelbare school weloverwogen keuzes te maken in profiel en studie. Het uitgangspunt is ‘de juiste student op de juist plek’.
 • Bestuur
  Het C3-bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van C3.
 • Raad
  De raadsleden van C3 staan het team terzijde met raad en daad.

Team

Ons team bestaat uit ervaren communicatie- en educatiedeskundigen met een chemische of daaraan verwante achtergrond. We zijn niet alleen inhoudelijk betrokken bij het vakgebied chemie maar ook bekend met het werkveld en de (toekomstige) rol van de chemicus. We hebben dagelijks te maken met de onderwijspraktijk en werken mee aan het curriculum voor scheikunde.

De wereld van jongeren is continu in beweging. Wij volgen dat op de voet, zodat we steeds op de hoogte zijn wat jongeren beweegt en hoe we met onze activiteiten het beste bij hun leefwereld kunnen aansluiten. Daarin schuilt het geheim van effectieve jongerencommunicatie. Onze activiteiten zijn mede succesvol dankzij de enthousiaste ondersteuning die wij krijgen van vele vrijwilligers, studenten, stagiaires en collega’s uit het werkveld.

Secretariaat
Jay Moll
Email: secretariaat@c3.nl

Contactpersoon strategie, (educatie)beleid en activiteiten in de regio: 

Marijn Meijer, directeur
Email: mmeijer@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 81

Contactpersoon communicatie:

Susanne Schoenmacker, manager marketingcommunicatie
Email: sschoenmacker@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 86

Contactpersonen onderwijsprojecten:

Winnie Meijer, projectleider
Email: wmeijer@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 70


Allison Moll, projectleider
Email: amoll@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 88

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Centrum JongerenCommunicatie Chemie en benoemt de directeur. Bestuur en directeur komen minstens twee keer per jaar bijeen om de algemene en financiële stand van zaken te bespreken. Het bestuur zet zich onbezoldigd in en krijgt geen beloning toegekend.

Samenstelling bestuur

 Lutgarde Buydens (voorzitter)
Decaan Faculteit Bètawetenschappen Radboud Universiteit
Heyendaalseweg 135
6525 AJ Nijmegen

Roderik Potjer (penningmeester)
Hoofd Communicatie VNCI
Loire 150
2491 AK Den Haag

 Jan-Willem Toering (lid)
Directeur KNCV
Loire 150
2491 AK Den Haag

 Marja Krosenbrink-Gruijters (lid)
Bestuurslid DAS
Loire 150
2491 AK Den Haag

C3-raad

De leden van de C3-raad zijn werkzaam bij bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen en komt twee keer per jaar samen. Voorzitter en leden zetten zich onbezoldigd in en krijgen geen beloning toegekend.

De raad heeft de volgende functies:

 • De raadsleden zijn ambassadeurs voor C3. Zij leggen contacten en brengen nieuwe samenwerkingen tot stand.
 • De leden van de C3-raad helpen waar mogelijk en staan het team van C3 terzijde met raad en daad.
 • De raad heeft een adviserende rol richting directeur en team van C3.

Samenstelling C3-raad

 • Lutgarde Buydens (Decaan Faculty of Science, Radboud Universiteit)
 • Annelie Kohl (Shell)
 • Cees-Jan Asselbergs (Deltalinqs)
 • Beatrice Boots (Platform Beta Techniek)
 • Astrid Bulte (Freudenthal Instituut Utrecht)
 • Nelleke Corbett (Ministerie Economische Zaken)
 • Huib van Drooge (NVON)
 • Martin Goedhart (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Noortje de Graaf (NNV)
 • Jelle de Jong (Play Learn Change)
 • Monique Bruining (Dutch Polymer Institute)
 • Hanno van Keulen (Windesheim)
 • Emiel de Kleijn (SLO)
 • Hans Koole (OVP)
 • Tanja Kulkens (NWO-ENW)
 • Arne Mast (arnemast.nl)
 • Miek Scheffers-Sap (voormalig vakdidacticus TU Eindhoven)
 • Onno de Vreede (VNCI)
 • Eugene Wijnhoven (Uitgever Malmberg)
 • Brigitte van Helden (Stichting Techniekpromotie)