Centrum JongerenCommunicatie Chemie bestaat uit:

 • Team
  Het C3-team maakt zich sterk om scholieren een kans te geven bewust te worden van de wereld van chemie, life sciences en procestechniek met als doel hun eigen talent hierin te ontdekken. Deze ervaring moet hen helpen op de middelbare school weloverwogen keuzes te maken in profiel en studie.
 • Bestuur
  Het C3-bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van C3.
 • Raad
  De raadsleden van C3 staan het team terzijde met raad en daad.

Team

Ons team bestaat uit ervaren communicatie- en educatiedeskundigen met een achtergrond in de chemie, life sciences en (wetenschaps)communicatie. We zijn niet alleen inhoudelijk betrokken bij het vakgebied chemie maar ook bekend met het werkveld en de (toekomstige) rol van de chemicus. We hebben dagelijks te maken met de onderwijspraktijk en werken mee aan het curriculum voor scheikunde.

De wereld van jongeren is continu in beweging. Wij volgen dat op de voet, zodat we steeds op de hoogte zijn wat jongeren beweegt en hoe we met onze activiteiten het beste bij hun leefwereld kunnen aansluiten. Daarin schuilt het geheim van effectieve jongerencommunicatie. Onze activiteiten zijn mede succesvol dankzij de enthousiaste ondersteuning die wij krijgen van vele vrijwilligers, studenten, stagiaires en collega’s uit het werkveld.

Secretariaat

Jay Moll
Email: secretariaat@c3.nl

Contactpersoon strategie, (educatie)beleid en activiteiten in de regio 

Per 1 februari 2023 is Jeroen Sijbers de nieuwe directeur van C3.
Tot die tijd kunt u contact opnemen met Susanne Schoenmacker, manager marketingcommunicatie bij C3.

Contactpersoon communicatie

Susanne Schoenmacker, manager marketingcommunicatie
Email: sschoenmacker@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 86

Susanne behaalde haar communicatiebachelor in Groningen. Ze heeft haar werkervaring voornamelijk opgedaan binnen de non-profit sector waarbij het accent lag op marketingcommunicatie. Die ervaring komt bij C3 goed van pas om jongeren te bewegen zich bezig te houden met studie- en beroepenoriëntatie in bèta en techniek algemeen en chemie in het bijzonder.

In samenwerking met Stichting DAS is Susanne verantwoordelijk voor de gezamenlijke studiekeuzecampagne van de hbo-opleidingen binnen het Domein Applied Science. Ze is redactielid bij natuurkunde.nl en coördineert vraagbaakscheikunde.nl.

Contactpersonen onderwijsprojecten

Winnie Meijer, projectleider
Email: wmeijer@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 70

Winnie behaalde na haar bachelor Scheikunde de master Science Communication and Education in Utrecht. Voor haar master deed ze onder andere ervaring op bij Nemo Science Museum en het Universiteitsmuseum in Utrecht. Hierna werkte ze bij het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, waar ze zich specialiseerde in het vertalen van wetenschap naar het basisonderwijs en in de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren.

Sinds 2013 is ze bij C3 verantwoordelijk voor het begeleiden van projecten gericht op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Binnen deze projecten ontwikkelt zij onder andere nieuwe lessen onderzoekend en ontwerpend leren met chemie en verzorgt ze ondersteuning voor leerkrachten, docenten en medewerkers van chemiebedrijven, zoals het verzorgen van workshops en webinars.


Allison Moll, projectleider
Email: amoll@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 88

Allison is opgegroeid rondom Amsterdam en heeft ervoor gekozen om haar studententijd te spenderen in Leiden. Tijdens haar opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is ze getraind in het uitvoeren van preklinisch en klinisch geneesmiddelenonderzoek. Het menselijk lichaam, en alle biologische en chemische processen die daarbij een rol spelen, vindt zij fascinerend. Toch heeft ze er uiteindelijk voor gekozen om zich te specialiseren in educatie en wetenschapscommunicatie.

Jongeren inspireren, hen helpen bij het ontdekken van hun talenten en het mooie bètavakgebied in de spotlight zetten, daar begint het mee! In haar rol bij C3 zit ze perfect op haar plaats en hoopt ze zo haar steentje bij te dragen aan de groeiende bètasector.


Sophie van Nieuwkoop, projectleider
Email: svnieuwkoop@c3.nl
Telefoon: . 06 47 32 86 66

Sophie studeerde Bio Farmaceutische Wetenschappen in Leiden en deed daarna een master in Bio-Pharmaceutical Sciences and Science Communication and Society. Om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met de mooie wereld van chemie coördineert ze onder andere het project ‘Vuurvliegen’ waarin wetenschappers hun onderzoek delen met het basisonderwijs.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Centrum JongerenCommunicatie Chemie en benoemt de directeur. Bestuur en directeur komen minstens twee keer per jaar bijeen om de algemene en financiële stand van zaken te bespreken. Het bestuur zet zich onbezoldigd in en krijgt geen beloning toegekend.

Samenstelling bestuur


Caroline van Reedt Dortland (voorzitter)
Directeur Communicatie Avantium
Zekeringstraat 29
1014 BV Amsterdam

Roderik Potjer (penningmeester)
Hoofd Communicatie VNCI
Loire 150
2491 AK Den Haag

Jan-Willem Toering (lid)
Directeur KNCV
Loire 150
2491 AK Den Haag

Harmen Neidig (lid)
Academiedirecteur Toegepaste Biowetenschappen en Chemie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Bestuurslid DAS
Loire 150
2491 AK Den Haag

C3-raad

De leden van de C3-raad zijn werkzaam bij bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen en komt twee keer per jaar samen. Voorzitter en leden zetten zich onbezoldigd in en krijgen geen beloning toegekend.

De raad heeft de volgende functies:

 • De raadsleden zijn ambassadeurs voor C3. Zij leggen contacten en brengen nieuwe samenwerkingen tot stand.
 • De leden van de C3-raad helpen waar mogelijk en staan het team van C3 terzijde met raad en daad.
 • De raad heeft een adviserende rol richting directeur en team van C3.

Samenstelling C3-raad

 • Caroline van Reedt Dortland (Avantium)
 • Onno de Vreede (Topsector ChemistryNL)
 • Cees-Jan Asselbergs (Deltalinqs)
 • Beatrice Boots (Platform Talent voor Technologie)
 • Astrid Bulte (Freudenthal Instituut Utrecht)
 • Nelleke Corbett (Ministerie Economische Zaken)
 • Huib van Drooge (NVON)
 • Martin Goedhart (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Noortje de Graaf (NNV)
 • Jelle de Jong (Play Learn Change)
 • Monique Bruining (ICMS)
 • Hanno van Keulen (Windesheim)
 • Emiel de Kleijn (SLO)
 • Hans Koole (OVP)
 • Tanja Kulkens (NWO-ENW)
 • Arne Mast (arnemast.nl)
 • Miek Scheffers-Sap (voormalig vakdidacticus TU Eindhoven)
 • Eugene Wijnhoven (voormalig Uitgeverij Malmberg)