Op 22 juni 1993 richtten de KNCV, de Koninklijke VNCI en de NVON gezamenlijk Stichting C3 op, een onafhankelijke stichting voor communicatie en voorlichting naar een breed publiek. C3 was in haar eerste jaren gehuisvest in de UvA aan de Nieuwe Achtergracht 129 in Amsterdam, dichtbij het organisch lab van prof. Gerrit-Jan Koomen en prof. Jan Verhoeven. Het accent lag toen al op positieve beeldvorming voor (studies binnen) de chemie wegens tekorten aan werknemers. Sinds 2018 treedt C3 naar buiten onder de naam Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3).

Partners
De KNCV en de Koninklijke VNCI zijn nog steeds vaste partners van C3. Domein Applied Science (DAS) hoort daar sinds 2009 bij. De vaste partnerorganisaties bieden financiële en inhoudelijke ondersteuning en hebben zitting in het C3-bestuur. Naast de vaste partners krijgt C3 financiële steun van partner PPG en de volgende projectpartners: OVP, bedrijven, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

ANBI
C3 is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze status wordt toegekend door de Belastingdienst. Een ANBI zet zich nagenoeg geheel in voor het algemeen belang. Een stichting met een ANBI-status hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen, zolang het geld voor het algemeen belang wordt gebruikt. Donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

C3 bestaat uit:

  • Team
    Het C3-team maakt zich sterk om scholieren een kans te geven bewust te worden van de wereld van chemie, life sciences en procestechniek met als doel hun eigen talent hierin te ontdekken. Deze ervaring moet hen helpen op de middelbare school weloverwogen keuzes te maken in profiel en studie.
  • Bestuur
    Het C3-bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van C3.
Heb je een vraag over C3 of over je bestelling? Mail dan naar: secretariaat@c3.nl

Team C3

Ons team bestaat uit ervaren communicatie- en educatiedeskundigen met een achtergrond in de chemie, life sciences en (wetenschaps)communicatie. We zijn niet alleen inhoudelijk betrokken bij het vakgebied chemie maar ook bekend met het werkveld en de (toekomstige) rol van de chemicus. We hebben dagelijks te maken met de onderwijspraktijk en werken mee aan het curriculum voor scheikunde.

De wereld van jongeren is continu in beweging. Wij volgen dat op de voet, zodat we steeds op de hoogte zijn wat jongeren beweegt en hoe we met onze activiteiten het beste bij hun leefwereld kunnen aansluiten. Daarin schuilt het geheim van effectieve jongerencommunicatie. Onze activiteiten zijn mede succesvol dankzij de enthousiaste ondersteuning die wij krijgen van vele vrijwilligers, studenten, stagiaires en collega’s uit het werkveld.

Team C3


Jeroen Sijbers, directeur
Email: jsijbers@c3.nl
Telefoon: 06 518 558 72

Jeroen heeft Biotechnologie gestudeerd en werkte als projectleider voor de Vereniging NLT  en als Curriculumontwikkelaar Scheikunde, Technologie en Duurzaamheid voor het SLO. Zijn ervaring met de curricula komt goed van pas om het bètatechnische werkveld de klas in te krijgen. Jeroen:

“Met de huidige grote personeelstekorten en de dalende instroom bij de bèta-opleidingen is de urgentie hoog om jongeren vroegtijdig te betrekken bij het werkveld en ze te laten kennismaken met de opleidingen die daarbij horen. Ik kijk er naar uit om daarvoor bruggen te slaan tussen de onderwijsorganisaties, bedrijven en branches waarmee C3 samenwerkt. Mijn focus ligt daarbij op het uitbreiden van de huidige successen en een verbeterde aansluiting tussen vmbo en mbo.”


Susanne Schoenmacker, manager marketingcommunicatie
Email: sschoenmacker@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 86

Susanne behaalde haar communicatiebachelor in Groningen. Ze heeft haar werkervaring voornamelijk opgedaan binnen de non-profit sector waarbij het accent lag op marketingcommunicatie. Die ervaring komt bij C3 goed van pas om jongeren te bewegen zich bezig te houden met studie- en beroepenoriëntatie in bèta en techniek algemeen en chemie in het bijzonder.

In samenwerking met Stichting DAS is Susanne verantwoordelijk voor de gezamenlijke studiekeuzecampagne van de hbo-opleidingen binnen het Domein Applied Science. Ze is redactielid bij natuurkunde.nl en coördineert vraagbaakscheikunde.nl.


Winnie Meijer, projectleider
Email: wmeijer@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 70

Winnie behaalde na haar bachelor Scheikunde de master Science Communication and Education in Utrecht. Voor haar master deed ze onder andere ervaring op bij Nemo Science Museum en het Universiteitsmuseum in Utrecht. Hierna werkte ze bij het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, waar ze zich specialiseerde in het vertalen van wetenschap naar het basisonderwijs en in de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren.

Sinds 2013 is ze bij C3 verantwoordelijk voor het begeleiden van projecten gericht op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Binnen deze projecten ontwikkelt zij onder andere nieuwe lessen onderzoekend en ontwerpend leren met chemie en verzorgt ze ondersteuning voor leerkrachten, docenten en medewerkers van chemiebedrijven, zoals het verzorgen van workshops en webinars.


Allison Moll, projectleider
Email: amoll@c3.nl

Allison is opgegroeid rondom Amsterdam en heeft ervoor gekozen om haar studententijd te spenderen in Leiden. Tijdens haar opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is ze getraind in het uitvoeren van preklinisch en klinisch geneesmiddelenonderzoek. Het menselijk lichaam, en alle biologische en chemische processen die daarbij een rol spelen, vindt zij fascinerend. Toch heeft ze er uiteindelijk voor gekozen om zich te specialiseren in educatie en wetenschapscommunicatie.

Jongeren inspireren, hen helpen bij het ontdekken van hun talenten en het mooie bètavakgebied in de spotlight zetten, daar begint het mee! In haar rol bij C3 zit ze perfect op haar plaats en hoopt ze zo haar steentje bij te dragen aan de groeiende bètasector.


Sophie van Nieuwkoop, projectleider
Email: svnieuwkoop@c3.nl
Telefoon: 06 286 713 10

Sophie studeerde Bio Farmaceutische Wetenschappen in Leiden en deed daarna een master in Bio-Pharmaceutical Sciences and Science Communication and Society. Om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met de mooie wereld van chemie coördineert ze onder andere het project ‘Vuurvliegen’ waarin wetenschappers hun onderzoek delen met het basisonderwijs.


Madelon Rietveld, projectleider
Email: mrietveld@c3.nl
Telefoon: 06 418 367 09

Madelons interesse in het brein leidde haar naar de Universiteit van Amsterdam waar zij Psychobiologie studeerde. Haar steeds grotere liefde voor wetenschapseducatie en -communicatie bracht haar vervolgens naar diverse musea en educatieve organisaties. De afgelopen jaren heeft ze met veel plezier leerlingen, leerkrachten en docenten uit het primair en voortgezet onderwijs voor de bètavakken, wetenschap en natuur(historie) geënthousiasmeerd. Naast het ontwikkelen van lesmateriaal en geven van workshops en trainingen, organiseert Madelon ook graag evenementen en draait ze haar hand niet om voor wat grondig analysewerk om bijv. de gebruikerservaring van digitale omgevingen te verbeteren.

Bij C3 komen alle passies van Madelon samen en werkt ze o.a. aan de website exactwatjezoekt.nl om nog meer jongeren te helpen met hun vragen over de exacte vakken en hen te enthousiasmeren voor een toekomst in de bèta en techniek.


Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Centrum JongerenCommunicatie Chemie en benoemt de directeur. Bestuur en directeur komen minstens twee keer per jaar bijeen om de algemene en financiële stand van zaken te bespreken. Het bestuur zet zich onbezoldigd in en krijgt geen beloning toegekend.

Samenstelling bestuur


Caroline van Reedt Dortland (voorzitter)
Directeur Communicatie Avantium
Zekeringstraat 29
1014 BV Amsterdam

Roderik Potjer (penningmeester)
Hoofd Communicatie Koninklijke VNCI
Loire 150
2491 AK Den Haag

Jan-Willem Toering (lid)
Directeur KNCV
Loire 150
2491 AK Den Haag

Harmen Neidig (lid)
Academiedirecteur Toegepaste Biowetenschappen en Chemie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Bestuurslid DAS
Loire 150
2491 AK Den Haag

Jacqueline van Muijlwijk – Koezen (lid)
Vice-decaan Bètafaculteit Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam

Dennis Hoogervorst (lid)
Teamleider/onderwijsmanager middelbaar laboratoriumonderwijs, mboRijnland
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden