Kiezen voor chemie, life sciences of procestechniek

Om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen, is het noodzakelijk dat meer jongeren kiezen voor de techniek. C3 is gespecialiseerd in het aanbieden van begeleiding en activiteiten binnen het onderwijs die leerlingen helpen bij keuzes voor profiel, vervolgopleiding en carrière in de technische sector in het algemeen en de chemiesector in het bijzonder. Docenten en leerkrachten kunnen snel en professioneel onze activiteiten implementeren binnen hun lesprogramma.

C3 maakt zich hard voor goede studie- en beroepenoriëntatie en aantrekkelijk STEM-onderwijs, zodat jongeren tijdens en na de middelbare school de handvaten hebben om slimme keuzes te maken voor hun toekomst. Dat start bij het ontdekken van interesses en talenten en die ontdekkingsreis kan niet vroeg genoeg beginnen.

C3 ontwikkelt de lesmaterialen en activiteiten in samenwerking met het onderwijs, bedrijven en branches.

Basisonderwijs

Gratis digibordlessen en proefjes
Het aanbod voor het basisonderwijs staat in het teken van verwonderen en ontdekken. Via ‘Ontdek chemie’ ondersteunt C3 leerkrachten bij het geven van W&T-lessen in chemie. Er zijn gratis digibordlessen beschikbaar waarmee de leerkracht in een handomdraai een boeiende les geeft waarin experimenteren centraal staat. Ook zijn er meer dan 100 proefjes beschikbaar die gemakkelijk zijn uit te voeren met huis-, tuin- en keukenmaterialen.

Wetenschapsbattle Vuurvliegen
Bij deze wetenschapsbattle krijgen jonge onderzoekers een podium om aan kinderen uit de hoogste groepen hun onderzoek te presenteren. Hoofddoel: de kinderen enthousiast maken voor chemie, life science en techniek!

Vuurvliegen is ontstaan vanuit het  streven om jonge wetenschappers te helpen onderzoek helder te presenteren. Uitgangspunt: wie zijn of haar onderzoek kan uitleggen aan een negenjarige, kan dit aan iedereen.

Twee (vuur)vliegen in één klap toch?

Voortgezet onderwijs

C3 wil scholieren ondersteunen bij het keuzeproces tijdens de middelbare school door beroepenoriëntatie en studievoorlichting. Dat doet C3 online via haar scholierenplatform exactwatjezoekt.nl en via het onderwijs.

Exactwatjezoekt.nl
Of het nu gaat om studievoorlichting, oriëntatie op het werkveld of hulp bij het leren, exactwatjezoekt.nl biedt jongeren informatie in de vorm van filmpjes, studiekeuzetesten, tips en nog veel meer. C3 wil met deze onafhankelijke website scholieren helpen om mooie schoolresultaten te halen en slimme keuzes te maken voor hun toekomst.

Ook vraagbaakscheikunde.nl, een initiatief van de KNCV en C3, maakt onderdeel uit van exactwatjezoekt.nl. Iedere dag staat een expertteam vrijwillig klaar om alle vragen van scholieren en eerstejaars studenten te beantwoorden. Noor Abdulhussain, Mimi den Uijl en Lotte Schreuders, van het Instagramaccount sistersinscience_nl, verzorgen uitlegfilmpjes over scheikunde.

Woudschoten Chemie Conferentie
C3 heeft een brede achterban binnen de scheikundewereld. Ieder jaar organiseert C3 de Woudschoten Chemie Conferentie, een ontmoetingsplek vol nieuwe ontdekkingen, voor en door scheikundedocenten en toa’s.

EOES voor havo en vwo
De European Olympiad of Experimental Science (EOES) is een wedstrijd voor scholierenteams uit de bovenbouw van havo en vwo. De wedstrijd is in 2002/2003 gestart op initiatief van Ierland. Het doel van de wedstrijd is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen op het gebied van science. De praktische opdrachten in de EOES bevatten zowel biologische, chemische als natuurkundige elementen.

Bèta Tournament voor het vmbo
Deze wedstrijd draagt eveneens aan bij dat scholieren hun talenten in het lab kunnen ontdekken. Het Bèta Tournament is er primair op gericht om vmbo-leerlingen een onvergetelijke ervaring te laten beleven met vakoverstijgende praktische opdrachten.