Kiezen voor chemie en life sciences

Om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen, is het noodzakelijk dat meer jongeren kiezen voor de techniek. C3 is gespecialiseerd in het aanbieden van begeleiding en activiteiten binnen het onderwijs die leerlingen helpen bij keuzes voor profiel, vervolgopleiding en carrière in de technische sector in het algemeen en de chemiesector in het bijzonder. Scholen kunnen snel en professioneel onze activiteiten implementeren binnen hun lesprogramma.

De activiteiten helpen kinderen en jongeren bewust te worden van de wereld van chemie, life sciences en procestechniek met als doel hun eigen talent hierin te ontdekken. Deze ervaring moet hen helpen op de middelbare school weloverwogen keuzes te maken in profiel en studie.

C3 ontwikkelt de lesmaterialen en activiteiten in samenwerking met het onderwijs, bedrijven en branches. C3 werkt doorgaans vanuit een ketenaanpak waardoor jongeren al vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met de wereld van techniek. De stappen hierin zijn grofweg:

  • verwondering en ervaring binnen het basisonderwijs via onderzoekend en ontwerpend leren
  • het ondersteunen van het keuzeproces tijdens de middelbare school door beroepenoriëntatie en studievoorlichting
  • het stimuleren van de ontwikkeling van een arbeidsidentiteit via ervaringen met het bedrijfsleven en reflectie

C3 heeft uiteenlopende formats ontwikkeld die een bewezen effect hebben bewerkstelligd. Vooraf testen, onderzoek achteraf en inrichten van focusgroepen zijn vanzelfsprekende onderdelen. Deze bestaande formats zijn, in samenwerking met C3, goed om te zetten naar andere sectoren dan chemie en procestechniek.

Samenwerken met C3?
Wil je weten wat onze expertise voor jouw bedrijf of (onderwijs)organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op. Wij lichten dit met veel plezier toe.

Onze expertise en netwerk

Ons team bestaat uit ervaren communicatie- en educatiedeskundigen met een chemische of daaraan verwante achtergrond. We zijn niet alleen inhoudelijk betrokken bij het vakgebied chemie maar ook bekend met het werkveld en de (toekomstige) rol van de chemicus. Docenten, leerkrachten, mentoren, decanen en ouders zijn belangrijke intermediairen voor ons. We hebben een groot netwerk onder leraren, scheikundedocenten en toa’s, we hebben dagelijks te maken met de onderwijspraktijk en werken mee aan het curriculum voor scheikunde. In samenwerking met het Freudenthal Instituut organiseert C3 de jaarlijkse Woudschoten Chemie Conferentie, dé conferentie voor docenten en toa’s in het Nederlandse scheikundeonderwijs.

De wereld van jongeren is continu in beweging. Wij volgen dat op de voet, zodat we steeds op de hoogte zijn wat jongeren beweegt en hoe we met onze activiteiten het beste bij hun leefwereld kunnen aansluiten. Daarin schuilt het geheim van effectieve jongerencommunicatie. Onze activiteiten zijn mede succesvol dankzij de enthousiaste ondersteuning die wij krijgen van vele vrijwilligers, studenten, stagiaires en collega’s uit het werkveld.