Wat wij doen
C3 is gespecialiseerd in het aanbieden van begeleiding en activiteiten binnen het onderwijs die leerlingen helpen bij keuzes voor profiel, vervolgopleiding en carrière in de technische sector in het algemeen en de chemiesector in het bijzonder. Scholen kunnen snel en professioneel onze activiteiten implementeren binnen hun lesprogramma. C3 ontwikkelt de lesmaterialen en activiteiten in samenwerking met het onderwijs, bedrijven en branches. C3 werkt doorgaans met een ketenaanpak waardoor jongeren al vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met de wereld van techniek.

Lees meer over wat wij doen en welke expertise we in huis hebben

Missie
C3 brengt chemie tot leven en geeft jongeren de kans hun talenten in de chemie te ontdekken. C3 wil kinderen en jongeren laten ervaren wat chemie is, wat je ermee kunt en hoe chemie bij het leven hoort.

Wie we zijn
Centrum JongerenCommunicatie Chemie bestaat uit:

  • Team
    Het C3-team maakt zich sterk om scholieren een kans te geven bewust te worden van de wereld van chemie, life sciences en procestechniek met als doel hun eigen talent hierin te ontdekken. Deze ervaring moet hen helpen op de middelbare school weloverwogen keuzes te maken in profiel en studie. Het uitgangspunt is ‘de juiste student op de juist plek’.
  • Bestuur
    Het C3-bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van C3.
  • Raad
    De raadsleden van C3 staan het team terzijde met raad en daad.

Maak kennis met onze mensen.

Partners
C3 wordt structureel ondersteund door de drie vaste partners VNCI, KNCV en DAS. Daarnaast ontvangt C3 jaarlijks financiële steun van chemische bedrijven of brancheorganisaties. Dat kan een eenmalige donatie zijn, maar heeft ook vaak een meerjarige vorm; bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking voor een programma of project. Verder dient C3 jaarlijks nieuwe aanvragen in voor outreach gelden van het sectorplan natuur- en scheikunde.

Bekijk onze partners

Samenwerkingen
Voor de organisatie van landelijke en regionale evenementen werkt C3 samen met diverse organisaties die zich bezighouden met talentontwikkeling van jongeren.

Bekijk onze samenwerkingen

ANBI
Het Centrum JongerenCommunicatie Chemie heeft de ANBI status. Dat betekent dat de Belastingdienst C3 officieel heeft aangemerkt als goed doel. Donaties van particulieren en bedrijven zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar.

Privacyverklaring
C3 verwerkt persoonsgegevens op onze websites. Bekijk hier de privacyverklaring van C3.