Word (project)partner en steun C3 in haar activiteiten voor kinderen en jongeren!

Het belang van collectiviteit bij het interesseren van jongeren voor de chemie kan niet genoeg worden benadrukt. We moeten samenwerken om jongeren bewust te maken van de mogelijkheden die chemie, life sciences en procestechniek hen kan bieden. Alleen op die manier kunnen we een nieuwe generatie van gepassioneerde werknemers voortbrengen die de wereld van morgen kunnen vormgeven.

C3 zoekt partners die haar willen steunen in haar missie en daarvoor een partnerschap willen aangaan.  Zij leveren daarmee zowel financieel als inhoudelijk een bijdrage aan de doelen van C3. C3 houdt bij het maken van de voorstellen rekening met de context en wensen van de partner. De partner wordt op de hoogte gehouden bij de uitvoering van het projecten.

Waar staat C3 voor?

Bij het aangaan van partnerschappen hanteert C3 de volgende uitgangspunten:

  • Transparantie en integriteit. C3 is transparant over haar doelen, haar partners en de besteding van de middelen.
  • De partners zien de kracht van het investeren in het onderwijs. C3 levert een bijdrage aan het ontwikkelen van de competenties van jongeren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, chemie, life sciences en procestechnologie en studiekeuzevaardigheden.
  • Impact en monitoring. C3 brengt de impact van de programma’s die zij ontwikkelt zo goed als mogelijk in kaart en maakt de resultaten openbaar. C3 koppelt haar partners terug wat er is opgeleverd.
  • Diversiteit en inclusiviteit. C3 zet zich in voor diversiteit en inclusiviteit door ervoor te zorgen dat haar programma’s toegankelijk zijn voor jongeren van verschillende achtergronden, zoals gender, etniciteit, sociale klasse en geografische locatie.
  • Continue verbetering. C3 blijft zich ontwikkelen en haar programma’s verbeteren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de veranderende behoeften en trends in de chemische sector, de life sciences, het onderwijs en jongerencommunicatie.

Als onderdeel van ons partnerbeleid bieden we bedrijven verschillende mogelijkheden om onze organisatie te ondersteunen. De expertises die C3 in huis heeft betreft drie categorieën:

  1. Netwerk, advies en strategie

C3 heeft een uitgebreid netwerk van bedrijven, onderwijs, beleid en maatschappelijke organisaties. Dit programma biedt bedrijven en brancheverenigingen de mogelijkheid om deel te nemen aan ons netwerk. We bieden advies en strategische ondersteuning om te helpen bij het oplossen van uitdagingen op het gebied van onderwijs en jongerencommunicatie. Jongeren zijn lastig te bereiken voor bedrijven. Vaak is er binnen bedrijven en brancheverenigingen niet de benodigde kennis en ervaring. C3 kan advies geven over het bereiken van jongeren via het onderwijs. Dat betekent advies op het vlak van didaktiek, aansluiting bij het curriculum (en toetsing), leeromgeving, bronnen lesmaterialen, de beschikbare technologie in het klaslokaal en loopbaanoriëntatie. Ons team heeft unieke expertise en kennis over het onderwijs, het scheikundeveld en jongerencommunicatie.

We kunnen partners bovendien adviseren over reeds ontwikkelde producten. Deze producten kunnen partners gebruiken in hun eigen activiteiten. C3 kan daarin begeleiding bieden, zodat zij in voldoende mate geëquipeerd worden om scholen in hun regio te bedienen met een passend aanbod. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om hulp bij de voorbereiding op een gastles.

Bèta en technologiepromotie gebeurt door vele partijen in het land. C3 is daarin niet de enige. Om ons doel te bereiken hebben wij andere partijen nodig. C3 kent het veld en werkt intensief samen met verschillende partijen, zowel landelijk als regionaal. Indien de wensen van de partners niet passend zijn bij C3, brengen wij partners graag in contact met verschillende partijen in Nederland.

  1. Educatieve contentontwikkeling

C3 maakt producten voor in het onderwijs. Bedrijven kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van educatieve programma’s gericht op jongeren en onderwijs. Het stelt bedrijven in staat om jongeren te helpen om de kennis, vaardigheden en houding te ontwikkelen die relevant zijn voor chemie, life sciences en procestechniek.

Dit programma heeft als doelstelling de jeugd te bereiken via het onderwijs, zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Om kinderen tijdig in aanraking te brengen met chemie en life sciences richt C3 zich met gratis lesmateriaal op het basisonderwijs. Onderzoek laat zien dat op negenjarige leeftijd al sprake is van beroepsuitsluiting (negatieve stereotypen op jonge leeftijd). Het is daarom belangrijk dat kinderen al op deze leeftijd kunnen ontdekken wat chemie en life sciences zijn. Op het voortgezet onderwijs komt de profielkeuze al op een jonge leeftijd in zicht; vmbo’ers bijvoorbeeld kiezen al in de tweede klas hun beroepsgerichte vakken.

Als het gaat om educatieve content, maken we gebruiken van een activerende opzet door uit te gaan van didaktiek van onderzoekend en ontwerpend leren. Zo bieden we de leerling niet alleen de ervaring met het werkveld, maar ontwikkelen ze ook de houding en vaardigheden, die hen aanzetten om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en nieuwsgierige personen.

C3 heeft een aanzienlijk netwerk binnen het onderwijs. Op de meerdaagse Woudschoten Chemie Conferentie, bedoeld voor docenten scheikunde en NaSk2, ontvangt C3 jaarlijks tussen de 350 en 400 bezoekers.

  1. Gerichte doelgroepcommunicatie

Onze communicatie is gericht op de leerling en zijn of haar peers (leeftijdsgenoten), ouders en docenten en hun collega’s. We bieden bedrijven de mogelijkheid heel gericht jongeren te bereiken.

We onderscheiden de doelgroepen docent, leerling, decanen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, ouders en vervolgonderwijs. We maken hierbij gebruik van de mogelijkheden die de communicatiekanalen van C3 bieden. We bieden twee websites aan. De website c3.nl (100.000 bezoekers per jaar) en het scholierenplatform exactwatjezoekt.nl (150.000 bezoekers per jaar). De website c3.nl is voor de doelgroepen docent en overig. Exactwatjezoekt is bedoeld voor de leerling en bevat content die de leerling helpt bij zijn of haar bètavakken, profiel- en studiekeuze en beroepenoriëntatie (vraagbaak, oefentoetsen, filmpjes, vlogs, artikelen en studieinformatie).