Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3) heeft de ANBI status. Dat betekent dat de Belastingdienst C3 officieel heeft aangemerkt als goed doel. Donaties van particulieren en bedrijven zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar. Volgens de regelgeving dient C3 onderstaande gegevens te publiceren om de status te behouden.

ANBI-status
Toegekend per 1 januari 2017

Statutaire naam en adres
Stichting Communicatie Centrum Chemie
Loire 150
2491 AK Den Haag
Postbus 158
2260 AD Den Haag

Telefoon: (070) 337 87 88

Mail: info@C3.nl

RSIN-nummer
803645788

KvK-nummer
41158000

Missie
C3 brengt chemie tot leven en geeft jongeren de kans hun talenten in de chemie te ontdekken. C3 wil kinderen en jongeren laten ervaren wat chemie is, wat je ermee kunt en hoe chemie bij het leven hoort.

Visie
C3 wil 4- tot 12-jarigen door middel van onderzoekend en ontwerpend leren in aanraking laten komen met Wetenschap en Technologie in het algemeen en chemie in het bijzonder. Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar ligt de focus op beroepen- en studievoorlichting binnen chemie, life sciences en procestechniek.

Organisatie
C3 bestaat uit een bestuur, raad en team.

Beloningsbeleid
Onkostenvergoeding bestuur/raad: nee
Vacatiegeld bestuur/raad: nee
Beloningsbeleid werknemers C3: de organisatie kent een functiewaarderingssysteem, waarbinnen de functies zijn ingedeeld in schalen met minimum- en maximumsalaris van de betreffende schaal.

Beleidsplan C3

Strategisch plan 2017 – 2022 (samenvatting)

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2021