Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3) heeft de ANBI status. Dat betekent dat de Belastingdienst C3 officieel heeft aangemerkt als goed doel. Donaties van particulieren en bedrijven zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar. Volgens de regelgeving dient C3 onderstaande gegevens te publiceren om de status te behouden.

ANBI-status
Toegekend per 1 januari 2017

Statutaire naam en adres
Stichting Communicatie Centrum Chemie
Loire 150
2491 AK Den Haag
Postbus 158
2260 AD Den Haag

Telefoon: (070) 337 87 88

Mail: info@C3.nl

RSIN-nummer
803645788

KvK-nummer
41158000

Missie
C3 brengt chemie tot leven en geeft jongeren de kans hun talenten in de chemie, life sciences en procestechniek te ontdekken. C3 wil kinderen en jongeren deze sectoren laten ervaren, laten zien je ermee kunt en hoe ze bij het leven horen.

Visie
C3 wil 4- tot 12-jarigen door middel van onderzoekend en ontwerpend leren in aanraking laten komen met Wetenschap en Technologie in het algemeen en chemie in het bijzonder. Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar ligt de focus op beroepen- en studievoorlichting binnen chemie, life sciences en procestechniek.

Hoofdlijnen beleidsplan

  • C3 bereikt de jeugd online via haar scholierenplatform exactwatjezoekt.nl. Via het platform biedt C3 hulp bij de profielkeuze, studiekeuze, beroepenoriëntatie en exacte vakken. De Vraagbaak Scheikunde is onderdeel van deze hulp en is mogelijk dankzij de inzet van 25 vrijwilligers.
  • Via het onderwijs bereikt C3 de leerlingen door lessen te ontwikkelen voor het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs.
  • Het programma voor het basisonderwijs ‘Ontdek Chemie’ omvat (digibord)lessen met werkboekjes, 120 proefjes met huis-, tuin- en keukenmiddelen en de wetenschapsbattle Vuurvliegen.
  • Het programma voor het voorgezet onderwijs omvat (digibord)lessen, experimenten en gastlessen.
  • C3 organiseert jaarlijks de Woudschoten Chemie Conferentie, bestemd voor 350 tot 400 scheikundedocenten en toa’s. Via deze conferentie, andere docentencongressen en -evenementen als de onderwijsbeurs NOT en haar nieuwsbrief blijft C3 nauw in contact met haar onderwijsachterban, tevens intermediair richting de leerlingen.

Organisatie
C3 bestaat uit een bestuur, team, partners en vrijwilligers.

Beloningsbeleid
Onkostenvergoeding bestuur: nee
Vacatiegeld bestuur: nee
Beloningsbeleid werknemers C3: de organisatie kent een functiewaarderingssysteem, waarbinnen de functies zijn ingedeeld in schalen met minimum- en maximumsalaris van de betreffende schaal.

Standaard formulier publicatieplicht

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022