Disclaimer

Het intellectueel eigendom van de inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, fimpjes en combinaties daarvan en de programmatuur ligt bij C3.

Alle materialen van C3 zijn gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Dit betekent dat je ons materiaal mag delen en bewerken voor niet-commerciële doeleinden en onder de voorwaarde dat je aan naamsvermelding * doet en het materiaal onder dezelfde licentie verspreidt.

* Vermelding van Centrum JongerenCommunicatie Chemie met link naar onze webpagina. Bij gebruik van onze proefjes is dat: c3.nl/ontdekchemie.
Bijvoorbeeld: Deze proefjes worden beschikbaar gesteld door Centrum JongerenCommunicatie Chemie.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan c3 niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. C3 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en de lesmaterialen, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden

De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. C3 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.