17 februari 2020

Deelnemers gezocht voor het project ‘VR technologie in het scheikunde onderwijs’

Gezocht: scholieren bovenbouw voorgezet onderwijs (havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6)

Waarvoor: wetenschappelijk onderzoek hoe computer games en virtual reality het scheikundeonderwijs en effectiever kan maken en motivatie kan bevorderen

Wanneer: april 2020

Doe mee en meld jouw klas aan door een mail te sturen naar:

Universiteit Utrecht
Uitvoerend onderzoeker
Yuanyuan Hu
Email: y.hu3@uu.nl
Telefoon: + 31 685140270

Project supervisor
Pieter Wouters
Email: p.j.m.wouters@uu.nl

Achtergrond
De Universiteit Utrecht maakt deel uit van het Europese Charming project waarin de integratie van innovatieve technologie, instructieontwerp, leerpsychologie en scheikunde centraal staat. Het unieke van het project is dat we dat doen voor het gehele onderwijstraject: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, tertiair onderwijs en de training van chemie professionals. In dit project werken verschillende Europese universiteiten, elk met hun eigen expertise, technologiebedrijven en chemie concerns intensief samen (zie ook: https://charming-etn.eu/).

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van innovatieve technologie zoals computer games en virtual reality (VR) het scheikunde onderwijs motiverender en effectiever kan maken. Wat nog niet helemaal duidelijk is welke kenmerken van innovatieve technologie en instructieontwerp hiervoor bepalend zijn. In een reeks experimenten gaat de afdeling Onderwijswetenschappen van de Universiteit Utrecht een aantal van die kenmerken onderzoeken. Het uiteindelijke doel is om docenten en ontwikkelaars handvatten te geven voor de ontwikkeling, inrichting en implementatie van effectieve en motiverende computer games en VR voor het scheikunde onderwijs.

De planning
De eerste fase is afgerond met een grote review studie rondom het gebruik van innovatieve technologie in het scheikunde onderwijs: hoe effectief is het?, is het motiverend? en hoe moet het ingepast worden in het curriculum? Hieruit zijn een aantal conclusies getrokken die de leidraad vormen voor de experimenten in de tweede fase..

In zorgvuldig opgezette en gecontroleerde experimenten gaan leerlingen een VR game spelen waarin ze op een realistische wijze in aanraking komen (letterlijk en figuurlijk) met verschillende scheikunde onderwerpen. Deze onderwerpen zijn besproken met experts op het gebied van scheikunde onderwijs. Enkele voorbeelden van onderwerpen zijn ‘een vloeistof verplaatsen met een Mohr pipet’ en ‘chemiluminescence’. Het experiment begint met een aantal testen zoals een voorkennis- en motivatietest. Dit neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Vervolgens speelt de leerling een versie van de VR game waarin een bepaald kenmerk geïmplementeerd is. Een leerling wordt bijvoorbeeld expliciet gevraagd te reflecteren over een gevonden oplossing, terwijl dat bij een andere leerling niet gevraagd wordt. Het spelen van de VR game duurt ongeveer 30-45 minuten. De leerling speelt de VR game niet in de klas maar individueel. Tenslotte worden weer een aantal testen afgenomen om te kijken wat het leereffect en het motiverend karakter van de verschillende versies is (30 minuten).

Wat betekent deelname?
Het onderzoek richt zich op de bovenbouw van het voorgezet onderwijs (Havo 4 en 5, VWO 4, 5 en 6). Het eerste experiment zal plaatsvinden in April 2020 en we zijn op zoek naar docenten die willen meedoen. Deelname betekent dat we ons project in zijn/haar klas mogen introduceren en vragen of leerlingen willen meedoen. Het experiment zal niet in de klas afgenomen worden. Dit betekent dat een aparte ruimte nodig is waarin we het experiment kunnen afnemen. De exacte planning en de keuze of de leerlingen tijdens lesuren of vrije tijd deelnemen zal uiteraard plaatsvinden in overleg met de school. Het project is goedgekeurd door de ethische commissie van de Universiteit Utrecht. Dit betekent dat het voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot privacy, anonimiteit en vrijwillige deelname.

Wat bieden we?
De leerlingen komen op een ‘speelse’ manier in aanraking met belangrijke scheikunde onderwerpen. Uit eerder onderzoek weten we dat leerlingen zo’n afwisseling van het dagelijkse onderwijs leuk en leerzaam vinden. Ook maken ze kennis met een wetenschappelijk experiment. Na afloop kunnen we ons onderzoek en de resultaten aan de klas uitleggen en de leerlingen de gelegenheid geven vragen te stellen. Als docent krijgt u een (geanonimiseerd) overzicht van de prestaties van de leerlingen op de verschillende onderwerpen.

Voor meer informatie, zie ook:

  • CHARMING projectvideo
  • en podcast
  • Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram and Linkedln @CHARMINGH2020

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons actuele aanbod aan gratis lesmaterialen en activiteiten.

Aanmelden