Keuzestress? Mijn toetsweek, dat is stress!

De jeugd stimuleren, enthousiast maken, of op z’n minst interesseren voor de wereld van chemie. Zodat ze de kans krijgen hun talenten te ontdekken tijdens hun middelbare schoolopleiding. Een belangrijke missie waaraan c3 elke dag weer met veel plezier werkt. Onze inspanningen moeten jongeren helpen op voor hen essentiële momenten. Vraag is constant hoe we daarbij zo dicht mogelijk tegen hun leefwereld aan blijven zitten. Wanneer precies tijdens de middelbare schoolperiode zit de jeugd het meest te wachten op onze inspirerende gastlessen, unieke kijkjes in de keuken en up to date studiekeuzetesten? Dat blijkt nogal nauw te luisteren.

     

Onderzoek

Dat vertellen de uitkomsten van een onderzoek dat we dit jaar uitvoerden onder havo-scholieren van alle klassen. Informatie en kennis op het terrein van beroepsoriëntatie en studievoorlichting hebben ze zeker nodig. Maar het zijn schaarse momenten dat ze hier zelf naar op zoek zijn. Daarbij is er scepsis hoe betrouwbaar bijvoorbeeld uitkomsten van online beroepentesten zijn en eigenlijk hebben ze wel wat anders aan hun hoofd. Want ze moeten over want voor je het weet moeten ze afstromen naar de mavo of het vmbo en dat voelt als afgaan. Online zoeken ze daarom vooral naar meer uitleg in de vorm van filmpjes en oefenopgaven. Zodat ze voldoendes halen en overgaan of voor hun examen slagen. Met juiste antwoorden graag zodat ze zichzelf kunnen controleren.

      

Nieuw platform

Om aan de vraag van jongeren tegemoet te komen, bouwen wij aan een nieuw contentplatform exactwatjezoekt.nl. Met de inhoud willen we ondersteuning bieden bij belangrijke pijnpunten die de jeugd ervaart op het voortgezet onderwijs. Met betrouwbare informatie over beroepen en studies. Maar ook met oefenopgaven en extra hulp bij de bètavakken op cruciale tijdstippen zoals vlak voor toetsweken en de weken voor de examenperioden. Ook ontwikkelen we cursussen voor ouders rondom studiekeuze. Zij hebben een behoorlijke invloed op de keuze die hun kinderen maken. Meer dan veel ouders zich waarschijnlijk realiseren.

Vwo- en vmbo-scholieren staan op het lijstje voor verder onderzoek. Ook gaan we graag met docenten in gesprek over onze bevindingen en de instrumenten die we gaan ontwikkelen. In de agenda van de website en nieuwsbrief staan de congressen waar we de komende periode aanwezig zijn. Leuk als u langskomt bij de stand om ideeën uit te wisselen!