C3 werkt met vele partijen samen, participeert in meerdere netwerken en stimuleert samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen en legt de verbinding.

Promotie proces- en laboratoriumtechniek
C3 coördineert het landelijke netwerk Promotie Proces- en laboratoriumtechniek Nederland (PPN). De leden van het PPN-netwerk houden zich bezig met de promotie van mbo-opleidingen en beroepen in de laboratorium- en procestechniek onder jongeren.

Scheikundevoorlichtersnetwerk universiteiten
C3 coördineert in het netwerkoverleg van de scheikundevoorlichters van de universiteiten. Doel is het uitwisselen van ervaringen over onder andere het geven van voorlichting aan middelbare scholieren. Het netwerk bestaat uit voorlichters van chemie gerelateerde universitaire opleidingen.

Onderwijs, studievoorlichting en beroepenoriëntatie
C3 ondersteunt de curriculumontwikkeling rond NaSk2 en het scheikundecurriculum voor havo en vwo.
C3 heeft zitting in de redactieraad van natuurkunde.nl en heeft aan de Raad voor de Scheikunde een belangrijke gesprekspartner.

Bètaregionale steunpunten
In samenwerking met SLO en de chemiedidactici ondersteunt C3 de vakcoördinatoren scheikunde van de VO-HO netwerken.