Voor de organisatie van landelijke en regionale evenementen werkt C3 samen met haar vaste en projectpartners en andere organisaties die zich bezighouden met talentontwikkeling van jongeren.

  • In samenwerking met haar partner de Koninklijke VNCI organiseert C3 de landelijke campagne ‘Wij zijn chemie’. Via deze campagne presenteren chemiebedrijven zich digitaal in de klas. Ook werkt C3 jaarlijks mee aan activiteiten die de Koninklijke VNCI organiseert in het kader van Women in Chemistry.

  • De Lab Experience Days organiseert C3 ook samen met het bedrijfsleven. Op deze dagen zijn jongeren welkom in het lab om zelf te ervaren hoe het is om daar te werken. Ook wordt in samenwerking met de mbo-, hbo- en wo-instellingen uit de directe omgeving een informatiemarkt georganiseerd, zodat de scholieren gelijk ervaren welke richtingen er horen bij de wereld van de chemie. Ook ouders en docenten zijn welkom op Lab Experience Days.
  • C3 organiseert samen met brancheverenigingen gastlessen voor het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld de gastles Kunststof overal. Bedrijven zitten te springen om goede werknemers en volgens cijfers van de UWV wordt dat voor bepaalde sectoren een steeds groter probleem. C3 levert graag een bijdrage aan talentontwikkeling door doelgroepgerichte gastlessen te ontwikkelen en deze te laten verzorgen door mensen uit de praktijk. Zo laat je scholieren op actieve en speelse wijze kennismaken met het werkveld en de productieprocessen.
  • Ook is er een nauwe samenwerking met experts en onderzoekers uit het bedrijfsleven en de universiteiten. Zij verzorgen gratis gastlessen op scholen en helpen mee om onderzoek op aantrekkelijke wijze aan kinderen en jongeren te presenteren. Ook werken onderzoekers samen met scholieren in het kader van de profielwerkstukwedstrijd Imagination at Work. Daarnaast adviseren professionals C3 inhoudelijk bij de uitvoering van de verschillende programma’s door zitting te nemen in een stuurgroep of de C3-raad.

  • Voor vraagbaakscheikunde.nl werkt C3 nauw samen met haar partner de KNCV. Het vrijwillige expertteam van de vraagbaak beantwoordt vragen van scholieren en eerstejaarsstudenten en bestaat uit leden van de KNCV. De Sisters in Science beheren het succesvolle Instagramaccount sistersinscience-nl en zijn ambassadeurs van de vraagbaak. Iedere maand maken ze een kennisclip ter ondersteuning van de vraagbaak.
  • De Raad voor de Scheikunde is een belangrijke gesprekspartner van C3. De Raad stelt zich als onafhankelijke stichting ten doel de belangen van de scheikunde te behartigen op het gebied van academisch onderzoek en onderwijs, vanuit een initiërende, signalerende rol. Ook draagt de Raad het belang uit van de chemie voor onze huidige en toekomstige maatschappij, vanuit een langetermijnvisie en in samenspraak met andere disciplines.

  • C3 stelt het zeer op prijs dat er ieder jaar weer docenten en leerkrachten meewerken aan onderzoek om de onderwijsmaterialen en -activiteiten te optimaliseren. Daarbij zetten zij regelmatig de deuren open van hun klaslokaal, zodat nieuwe middelen bij de doelgroep zelf getest kunnen worden. C3 organiseert, in samenwerking met het Freudenthal Instituut, de jaarlijkse Woudschoten Chemie Conferentie voor scheikundedocenten en toa’s. Ook is C3 betrokken bij de organisatie van de Scheikunde Docentendag van de Radboud Universiteit.
  • Verder werkt C3 samen met landelijke en regionale partners die zich inzetten voor Wetenschap & Technologie in het onderwijs: Universiteiten, hogescholen, pabo’s, wetenschapsknooppunten en wetenschapsmusea en sciencecentra, zoals NEMO, het Universiteitsmusem Utrecht en het Watermuseum.

Netwerken

C3 maakt ook deel uit van verschillende netwerken op het gebied van voorlichting over de chemische en bètatechnische sector. Hieronder staan enkele van de netwerken waarbinnen C3 samenwerkt nader toegelicht.

 • Human Capital Agenda van de Topsector Chemie
  C3 is ook betrokken bij de Human Capital Agenda van de Topsector Chemie. Naast het ontwikkelen van activiteiten hiervoor, nam C3 deel aan de analyse rondom de arbeidsmarkt voor chemici en verwante sectoren.
 • Promotie proces- en laboratoriumtechniek
  C3 coördineert het landelijke netwerk Promotie Proces- en laboratoriumtechniek Nederland (PPN). De leden van het PPN-netwerk houden zich bezig met de promotie van opleidingen en beroepen in de laboratorium- en procestechniek onder jongeren.
 • Scheikunde voorlichtersnetwerk
  C3 participeert in het Scheikunde voorlichtersnetwerk. Doel is het uitwisselen van ervaringen over onder andere het geven van voorlichting aan middelbare scholieren. Het netwerk bestaat uit voorlichters van chemie gerelateerde universitaire opleidingen.

 • Natuurkunde.nl
  C3 heeft zitting in de redactieraad van natuurkunde.nl.
 • Vaksteunpunten scheikunde (netwerken VO-HO)
  In samenwerking met het SLO en chemiedidactici coördineert en ondersteunt C3 de vakcoördinatoren scheikunde van de bètaregionale steunpunten (netwerken VO-HO).