onderzeeboten door gewichtsverschillen zinken en stijgen?

Grote afgesloten ruimtes van de boot zijn gevuld met lucht als hij drijft. Als je de lucht vervangt door water door kleppen open te zetten, is de boot zwaarder dan het zeewater en zinkt hij. De boot stijgt als het water weer uit de boot gepompt wordt.