Ons team bestaat uit ervaren communicatie- en educatiedeskundigen met een chemische of daaraan verwante achtergrond. We zijn niet alleen inhoudelijk betrokken bij het vakgebied chemie maar ook bekend met het werkveld en de (toekomstige) rol van de chemicus. We hebben dagelijks te maken met de onderwijspraktijk en werken mee aan het curriculum voor scheikunde.

De wereld van jongeren is continu in beweging. Wij volgen dat op de voet, zodat we steeds op de hoogte zijn wat jongeren beweegt en hoe we met onze activiteiten het beste bij hun leefwereld kunnen aansluiten. Daarin schuilt het geheim van effectieve jongerencommunicatie. Onze activiteiten zijn mede succesvol dankzij de enthousiaste ondersteuning die wij krijgen van vele vrijwilligers, studenten, stagiaires en collega’s uit het werkveld.

Secretariaat
Francien Fons
Email: secretariaat@c3.nl

 

Contactpersoon strategie, (educatie)beleid en activiteiten in de regio: 

Marijn Meijer, directeur
Email: mmeijer@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 81

 

Contactpersoon communicatie:

Susanne Schoenmacker, manager marketingcommunicatie
Email: sschoenmacker@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 86

 

Contactpersoon onderwijsprojecten:

Winnie Meijer, projectleider
Email: wmeijer@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 70