Ons team bestaat uit ervaren communicatie- en educatiedeskundigen met een chemische of daaraan verwante achtergrond. We zijn niet alleen inhoudelijk betrokken bij het vakgebied chemie maar ook bekend met het werkveld en de (toekomstige) rol van de chemicus. We hebben dagelijks te maken met de onderwijspraktijk en werken mee aan het curriculum voor scheikunde.

De wereld van jongeren is continu in beweging. Wij volgen dat op de voet, zodat we steeds op de hoogte zijn wat jongeren beweegt en hoe we met onze activiteiten het beste bij hun leefwereld kunnen aansluiten. Daarin schuilt het geheim van effectieve jongerencommunicatie. Onze activiteiten zijn mede succesvol dankzij de enthousiaste ondersteuning die wij krijgen van vele vrijwilligers, studenten, stagiaires en collega’s uit het werkveld.


Marijn Meijer (rechts), directeur
Email: mmeijer@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 81

 • Volgde de opleiding chemische technologie aan de Universiteit Twente en behaalde eerstegraads lesbevoegdheid in de scheikunde
 • Promoveerde in de chemiedidactiek op het onderwerp ‘macro-meso-micro denken met structuur-eigenschap relaties’ aan de Universiteit Utrecht
 • Werkte 15 jaar als docent en coördinator van het technasium in Breda
 • Ontwikkelde lesmodules nieuwe scheikunde
 • “Ik zorg er samen met mijn enthousiaste en creatieve collega’s voor dat c3 een bruisende organisatie is!”


Susanne Schoenmacker (links), manager marketing en communicatie
Email: sschoenmacker@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 86

 • Voltooide de hbo-opleiding Overheidscommunicatie in Groningen
 • Werkte voor CentraalStaal, Stichting Kinderpostzegels, Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam
 • “Mooi om verantwoordelijk te zijn voor de marketing en communicatie van deze enthousiaste club en de chemietalenten van de toekomst de kans te geven deze wereld te ontdekken.”


Joy Kerklaan, projectleider voortgezet onderwijs
Email: jkerklaan@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 82

 • Master Environmental Biology met een minor in de Wetenschapscommunicatie
 • Voorheen projectleider bij Stichting Imagine en stage bij Kennislink
 • “Het is belangrijk om leerlingen in te laten zien welke kanten je allemaal op kunt met een chemie of life sciences opleiding!”


Charlotte Woerde, projectleider voortgezet onderwijs
Email: cwoerde@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 84

 • Studeerde Organische Chemie aan Hogeschool Leiden
 • Werkte voorheen als Associate Researcher aan nieuwe katalysatoren bij Shell
 • “Het studieaanbod is sinds mijn eigen studententijd zo uitgebreid geworden dat het voor aanstaande studenten lastig kan zijn waar te beginnen met kiezen. Ik draag graag mijn steentje bij om leerlingen op een leuke en originele manier kennis te laten maken met het werk en de opleidingen binnen de bètawereld, zodat ze een gefundeerde studiekeuze kunnen maken.”


Winnie Meijer, projectleider basisonderwijs
Email: wmeijer@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 70

 • Studeerde scheikunde (Bachelor) en Drug Innovation (Master) aan de Universiteit Utrecht en volgde de Masteropleiding Wetenschapscommunicatie
 • Verbond wetenschap en basisonderwijs als projectmedewerker bij het Wetenschapsknooppunt in Nijmegen
 • “Niets mooier dan kinderen en hun leraren te laten ervaren hoe leuk het is om zelf onderzoek te doen.”

Secretariaat
Email: info@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 88

 • Ondersteunende werkzaamheden en beheer van het secretariaat


Melvin Thoen, stagiair
Email: mthoen@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 88

 • Derdejaars student Chemie aan de Hogeschool Rotterdam
 • Ontwikkeling chemielessen voor het voortgezet onderwijs en voorkomende werkzaamheden
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons actuele aanbod aan gratis lesmaterialen en activiteiten.

Aanmelden