Ons team bestaat uit ervaren mensen met een chemische of daaraan verwante opleiding. We begrijpen het vakgebied inhoudelijk en zijn bekend met het werkveld. We hebben dagelijks te maken met de onderwijspraktijk en werken mee aan het curriculum voor scheikunde. De wereld van jongeren is continu in beweging. Wij volgen die beweging op de voet, zodat we steeds weten hoe en waarmee we jongeren kunnen bereiken. Daarin schuilt het geheim van effectieve jongerencommunicatie. We bedenken creatieve materialen en activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van onze doelgroep en krijgen daarbij ondersteuning van studenten, stagiaires en externe deskundigen.


Marijn Meijer, directeur
Email: mmeijer@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 81

Volgde de opleiding chemische technologie aan de Universiteit Twente en behaalde eerstegraads lesbevoegdheid in de scheikunde

 • Promoveerde in de chemiedidactiek op het onderwerp ‘macro-meso-micro denken met structuur-eigenschap relaties’ aan de Universiteit Utrecht
 • Werkte 15 jaar als docent en coördinator van het technasium in Breda
 • Ontwikkelde lesmodules nieuwe scheikunde
 • “Ik zorg er samen met mijn enthousiaste en creatieve collega’s voor dat c3 een bruisende organisatie is!”

 


Susanne Schoenmacker, manager marketing en communicatie
Email: sschoenmacker@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 86

 • Voltooide de hbo opleiding Overheidscommunicatie te Groningen
 • Werkte voor CentraalStaal, Stichting Kinderpostzegels, Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam
 • “Mooi om verantwoordelijk te zijn voor de marketing en communicatie van deze enthousiaste club en de professionele activiteiten van mijn collega’s bekendheid te geven.

 


Anne-Lotte Masson, programmamanager voortgezet onderwijs
Email: amasson@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 84

 • Volgde de opleiding Biotechnologie aan de Wageningen Universiteit
 • Onderzocht de succes- en faalfactoren binnen educatieprojecten en hoe je deze kunt optimaliseren op het gebied van Life Sciences
 • “Ik wil leerlingen in het voortgezet onderwijs graag helpen met het maken van een goede keuze voor een profiel of vervolgopleiding. Daarvoor is het belangrijk ze een goed beeld te geven van alle mogelijkheden. Hier zet ik me voor in!”

 


Joy Kerklaan, projectleider voortgezet onderwijs
Email: jkerklaan@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 82

 • Master Environmental Biology met een minor in de Wetenschapscommunicatie
 • Voorheen projectleider bij Stichting Imagine en stage bij Kennislink
 • “Het is belangrijk om leerlingen in te laten zien welke kanten je allemaal op kunt met een chemie of life sciences opleiding!”

 


Evelien Lingeman, (rechts) projectleider voortgezet onderwijs
Email: elingeman@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 85

 • Studeerde microbiologie en volgde daarna de master Science communication and Society aan Universiteit Leiden
 • Werkte eerder als communication officer bij The European Space Agency en projectcoördinator bij Regionaal Steunpunt Leiden
 • “Ik vind het belangrijk leerlingen goed voor te lichten over opleidingen binnen de chemie en life sciences. Wat houdt een studie nu echt in en wat kun je er mee gaan doen.”

 


Winnie Meijer, projectleider basisonderwijs
Email: wmeijer@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 70

 • Studeerde scheikunde (Bachelor) en Drug Innovation (Master) aan de Universiteit Utrecht en volgde de Masteropleiding Wetenschapscommunicatie
 • Verbond wetenschap en basisonderwijs als projectmedewerker bij het Wetenschapsknooppunt in Nijmegen
 • “Niets mooier dan kinderen en hun leraren te laten ervaren hoe leuk het is om zelf onderzoek te doen.”

 

 
Rosanne Wallin, studentassistent
Email: info@c3.nl
Telefoon: (070) 337 87 88
 • Studente nanobiologie aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit
 • Verricht ondersteunende werkzaamheden en beheert het secretariaat
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons actuele aanbod aan gratis lesmaterialen en activiteiten.

Aanmelden