Strategisch plan 2017 – 2022 (samenvatting)
Er zijn diverse partijen in Nederland actief als het gaat om introductie van Wetenschap en Technologie binnen het primair onderwijs en de beroepenvoorlichting in het voortgezet onderwijs. Vanuit ons contact en overleggen met deze partijen, onderwijsdeskundigen, bedrijven, branches en stakeholders, signaleren we nieuwe ontwikkelingen die impact hebben op doel, relevantie, merk, communicatie en daarmee het succes van c3 binnen het totale domein W&T.

Leerkrachten van het primair onderwijs worden zich steeds meer bewust van het feit dat in de lessen aandacht dient te worden besteed aan onderzoekend en ontwerpend leren en dat betaalbare ondersteuning hierbij nauwelijks voorhanden is. Volgens het actieplan ‘Kiezen voor technologie’ moeten in 2020 alle basisscholen wetenschap en technologie structureel in hun onderwijsprogramma hebben opgenomen. www.kiezenvoortechnologie.nl
De studenteninstroom vanuit HAVO en VWO richting wetenschappelijk bèta onderwijs heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Er is echter nog steeds een groot tekort aan vakmensen vanuit het MBO en het blijft belangrijk om deze instroom vanuit het VMBO extra te bevorderen.
Er komen steeds meer partijen op de markt, non-profit en commercieel, die zich bezighouden met activiteiten voor het onderwijs gericht op chemie, proefjes, techniek enz. Voor c3 is het van belang om zich meer zichtbaar en onderscheidend te positioneren als de professioneel partner op het terrein van onderzoekend & ontwerpend leren, loopbaanoriëntatie en didactiek specifiek voor de chemische sector.

Vanuit deze kennis en uitgangspunten is voor c3 voor de komende jaren een meerjarenstrategie opgesteld. Deze komt tot uiting in de volgende drie punten.

1. Inhoudelijk
C3 wil chemiebewustzijn creëren bij kinderen. Zodanig dat kinderen bewust worden dat overal chemie is en dat chemie nodig is om iets te maken (materialen, voedsel, medicijnen). Chemie draagt bij aan ons welvaartspeil. Dat beeld van chemie is nu nog incompleet. Daarom besteedt c3 in haar activiteiten en materialen aandacht aan onderwerpen als biobased, ‘eten en koken’ en ‘natuur’.
De beroepenvoorlichting wordt verder ontwikkeld met behulp van de nieuwste technologieën en zodanig aangepast dat jongeren zich persoonlijk voelen aangesproken tot specifieke vraagstukken die spelen in de chemische sector. Het doel is dat de juiste student op de juiste plek terechtkomt.

2. Uitbouwen merk
C3 ontwikkelt een nieuwe eigentijdse huisstijl die nauw aansluit bij de huidige corporate identity en de verschillende labels van PO en VO herkenbaar aan c3 bindt.
De communicatie richting de scholen moet meer aansluiten bij hun zoekvraag. Daartoe ontwikkelen we een nieuw functioneel ontwerp waarin de diverse websites, producten en de corporate website elkaar versterken in de communicatie naar de verschillende doelgroepen.
De nieuwe corporate website fungeert als dashboard richting de andere labels, social media, digitale e-mailings en websites.
Het jubileumjaar 2018 wordt publicitair uitgenut.

3. Werven aanvullende financiële middelen
C3 wil meer bedrijven en branches uit de chemie aan zich binden om onderwijsprojecten te realiseren en zo meer kinderen en jongeren te bereiken. Er wordt een aanvullend bedrijvennetwerk opgezet met als eerste doel het realiseren van een aansprekend en inhoudelijk relevant jubileumproject dat in de jaren daarna verder wordt uitgebouwd en uitgerold.