Het Centrum JongerenCommunicatie Chemie werkt samen met diverse organisaties die zich bezig houden met talentontwikkeling voor jongeren.

De vaste partner- organisaties KNCV, VNCI, OVP, NWO-CW/ACTS en DAS bieden zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning. Naast de vaste partners werkt c3 samen met haar projectpartners: bedrijven, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties. c3 maakt ook onderdeel uit van verschillende netwerken op het gebied van de chemische sector.

Hieronder staan enkele van de netwerken waarbinnen c3 samenwerkt nader toegelicht.

Jongeren en Technologie Netwerk Nederland

C3 participeert al sinds 2002 in het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net). Jet-Net is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid met als doel havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. C3 is lid van het kernteam van Jet-Net en neemt actief deel aan evenementen zoals de Jet-Net Career Days en de webcast. Jet-Net Junior is in 2013 van start gegaan en richt zich op het basisonderwijs. Jet-Net Junior stimuleert de natuurlijke interesse van kinderen voor Wetenschap & Technologie. C3 participeert in Jet-Net Junior voor het landsdeel Zuid-Holland samen met Shell, Siemens, Unilever en het wetenschapsknooppunt van TU Delft.

TecWijzer is de nieuw opgerichte infrastructuur tussen het bedrijfsleven en het onderwijs op alle niveaus en leeftijd. C3 ondersteunt en helpt deze nieuwe organisatie waar mogelijk.

Promotie proces- en laboratoriumtechniek

Stichting C3 coördineert het landelijke netwerk Promotie Proces- en laboratoriumtechniek Nederland (PPN). De leden van het PPN-netwerk houden zich bezig met de promotie van opleidingen en beroepen in de laboratorium- en procestechniek onder jongeren. C3 participeert in het Scheikunde voorlichtersnetwerk. Doel is het uitwisselen van ervaringen op onder andere het geven van voorlichting aan middelbare scholieren. Het netwerk bestaat uit voorlichters van chemie gerelateerde universitaire opleidingen.

Meer samenwerkingen

C3 is ook betrokken bij de Human Capital Agenda van de Topsector Chemie. Naast het ontwikkelen van activiteiten hiervoor, nam c3 deel aan de analyse rondom de arbeidsmarkt voor chemici en verwante sectoren.

In samenwerking met het SLO en de chemiedidactici coördineert en ondersteunt c3 de vakcoördinatoren scheikunde van de bètaregionale steunpunten (netwerken VO-HO). De samenwerking met techniektalent.nu krijgt steeds meer vorm doordat er gestuurd wordt op deelname, afstemming en coördinatie van activiteiten.

C3 kende ook een succesvolle samenwerking met science centra waarmee een landelijke challenge ‘De Bruisraket’ werd georganiseerd. In 2016 ondersteunt c3 de organisatie van de IJSO (International Junior Science Olympiad), een internationale kenniswedstrijd voor jongeren die in 2017 in Nederland wordt gehouden.

 

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons actuele aanbod aan gratis lesmaterialen en activiteiten.

Aanmelden