C3 werkt samen met diverse organisaties die zich bezig houden met talentontwikkeling voor jongeren voor de organisatie van landelijke en regionale evenementen.

  • C3 organiseert samen met bedrijven de Lab Experience Days. Op deze dagen zijn jongeren welkom in het lab om zelf te ervaren hoe het is om daar te werken. Op deze dagen wordt in samenwerking met de mbo-, hbo- en wo-instellingen uit de directe omgeving een informatiemarkt georganiseerd zodat de scholieren gelijk ervaren welke richtingen er horen bij de wereld van de chemie. Ook ouders en docenten zijn op deze dagen welkom.
  • C3 organiseert samen met brancheverenigingen voor Kunststof en Papier gastlessen voor het voorgezet onderwijs. Bedrijven zitten te springen om goede werknemers en volgens cijfers van de UWV wordt dat voor bepaalde sectoren een steeds groter probleem. C3 levert graag een bijdrage aan talentontwikkeling door doelgroepgerichte gastlessen te ontwikkelen en deze te laten verzorgen door mensen uit de praktijk. Zo laat je scholieren op actieve en speelse wijze kennismaken met werkveld en productieprocessen.
  • Ook is er een nauwe samenwerking met experts en onderzoekers uit het bedrijfsleven en de universiteiten. Zij verzorgen gratis gastlessen op scholen en helpen mee om onderzoek op aantrekkelijke wijze aan kinderen en jongeren te presenteren. Daarnaast adviseren professionals c3 inhoudelijk bij de uitvoering van de verschillende programma’s door zitting te nemen in een stuurgroep of de c3-raad.
  • C3 stelt het zeer op prijs dat ieder jaar weer docenten en leerkrachten meewerken aan onderzoek om de onderwijsmaterialen en -activiteiten te optimaliseren. Daarbij zetten zij regelmatig de deuren open van hun klaslokaal zodat nieuwe middelen bij de doelgroep zelf getest kan worden.
  • Verder werkt c3 samen met landelijke en regionale partners die zich inzetten voor Wetenschap en technologie in het onderwijs. Zoals het Techniekpact, PBT, TechniekTalent.nu, hogescholen, pabo’s, wetenschapsknooppunten en wetenschapsmusea, zoals NEMO, het universiteitsmuseum Utrecht, het Watermuseum

C3 maakt ook onderdeel uit van verschillende netwerken op het gebied van de chemische sector. Hieronder staan enkele van de netwerken waarbinnen c3 samenwerkt nader toegelicht.

Jongeren en Technologie Netwerk Nederland

C3 participeert al sinds 2002 in het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net). Jet-Net is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid met als doel havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. C3 is lid van het kernteam van Jet-Net en neemt actief deel aan evenementen zoals de Jet-Net Career Days en de webcast. Jet-Net Junior is in 2013 van start gegaan en richt zich op het basisonderwijs. Jet-Net Junior stimuleert de natuurlijke interesse van kinderen voor Wetenschap & Technologie. C3 participeert in Jet-Net Junior voor het landsdeel Zuid-Holland samen met Shell, Siemens, Unilever en het wetenschapsknooppunt van TU Delft.

TecWijzer is de nieuw opgerichte infrastructuur tussen het bedrijfsleven en het onderwijs op alle niveaus en leeftijd. C3 ondersteunt en helpt deze nieuwe organisatie waar mogelijk.

Promotie proces- en laboratoriumtechniek

C3 coördineert het landelijke netwerk Promotie Proces- en laboratoriumtechniek Nederland (PPN). De leden van het PPN-netwerk houden zich bezig met de promotie van opleidingen en beroepen in de laboratorium- en procestechniek onder jongeren. C3 participeert in het Scheikunde voorlichtersnetwerk. Doel is het uitwisselen van ervaringen op onder andere het geven van voorlichting aan middelbare scholieren. Het netwerk bestaat uit voorlichters van chemie gerelateerde universitaire opleidingen.

Meer samenwerkingen

C3 is ook betrokken bij de Human Capital Agenda van de Topsector Chemie. Naast het ontwikkelen van activiteiten hiervoor, nam c3 deel aan de analyse rondom de arbeidsmarkt voor chemici en verwante sectoren.

In samenwerking met het SLO en de chemiedidactici coördineert en ondersteunt c3 de vakcoördinatoren scheikunde van de bètaregionale steunpunten (netwerken VO-HO). De samenwerking met techniektalent.nu krijgt steeds meer vorm doordat er gestuurd wordt op deelname, afstemming en coördinatie van activiteiten.

C3 kende ook een succesvolle samenwerking met science centra waarmee een landelijke challenge ‘De Bruisraket’ werd georganiseerd.

 

 

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons actuele aanbod aan gratis lesmaterialen en activiteiten.

Aanmelden