Lessenserie Help Avantium - Onderzoek naar biodegradatie

In deze lessenserie leveren leerlingen een echte bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van Avantium naar de bio-afbreekbaarheid van materialen. Leerlingen ervaren hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzame wereld door het verwerven van meer kennis. Tegelijkertijd leren ze hoe zij een betrouwbaar, nauwkeurig en valide onderzoek doen. Ook reflecteren ze op hun eigen kunnen en oriënteren ze zich op het beroep van onderzoeker.

Bedoeld voor: klassen 4/5/6 havo/vwo

Je kunt deze lessenserie helemaal uitvoeren of inkorten, afhankelijk van je keuze:

  • 1 lesuur: alleen introductie
  • 2 lesuren: introductie + opzetten plan
  • 5 lesuren over een periode van minimaal 12 weken: het gehele onderzoek