Studiekeuze en beroepenoriëntatie met onze Professional Stories!

Studiekeuze en beroepenoriëntatie, belangrijk voor jouw leerlingen, maar hoe doe je dat in jouw scheikundelessen? Maak kennis met onze Professional Stories, speciaal ontworpen om op een laagdrempelige manier studiekeuze en beroepenoriëntatie de klas in te brengen.

In het format van een Instagram verhaal laten beroepsprofessionals zien wat voor werk ze doen, hoe ze tot deze baan gekomen zijn en wat ze doen in hun vrije tijd.

Je vindt de filmpjes op exactwatjezoekt.nl via de knop hiernaast. Onderaan deze pagina vind je suggesties hoe je de filmpjes in jouw les inzet.

De filmpjes zijn geschikt voor vmbo, havo en vwo, afhankelijk van welk beroep wordt uitgelicht. Bij ieder filmpje staat een korte samenvatting van de inhoud en de route die de beroepsprofessional heeft afgelegd om bij zijn/haar huidige functie te komen.

Suggesties om de Professional Stories in te zetten in jouw les

Korte lesafsluiting – 5 min

Sluit de laatste vijf minuten van je les af met één van de filmpjes en laat de leerlingen kort opschrijven wat hen wel en niet aansprak.

Uitgebreide lesafsluiting – 15 min

Sluit de laatste vijftien minuten van je les af met één of twee van de filmpjes en laat je leerlingen klassikaal of in groepjes de volgende voorbeelden van reflectievragen beantwoorden:

  • Wat sprak je aan? Waarom?
  • En wat sprak je niet aan? Waarom?
  • Wat vind je van het werk? Licht het toe
  • Denk je dat het werk ook bij jou zou passen? Waarom wel of niet?
  • Denk je dat deze baan voor jou te bereiken is? Waarom wel of niet?
  • Denk je dat deze baan past bij jou privéleven? Waarom wel of niet?
  • Overige vragen/opmerkingen

Huiswerkopdracht

Geef de leerlingen de opdracht om twee of drie filmpjes als huiswerk te bekijken. Bespreek in de eerste vijf tot tien minuten van de eerste volgende les welke filmpjes ze gekeken hebben en wat de leerlingen ervan vonden.