Bereid je gastles voor in samenwerking met de leraar

Het belangrijkste punt in de voorbereiding van je (online) gastles is het contact met de leraar. Spreek de mogelijkheden voor jouw bijdrage goed met hem of haar door.

Datum en tijd

Als eerste, stem datum en tijd van je (online) bezoek duidelijk af.

Vervolgens is het handig om minimaal drie weken voor de geplande gastles een eerste overleg met de leraar te hebben. Zorg dat je tijdens het gesprek onderstaande vragen beantwoord krijgt. Aan het eind van het gesprek heb je dan alle informatie om je gastles voor te bereiden.

Uiteraard kan het zijn dat er later in je voorbereiding nog vragen ontstaan. Vanaf dat moment is mailcontact het meest effectief.

Vragen voor de leraar

Vraag in het overleg met de leraar goed door totdat je de informatie compleet hebt. Bijvoorbeeld:

Doel van de les
 • Welk doel heeft de leraar met de gastles?
Verwachtingen
 • Welke rol heeft de leraar tijdens de gastles?
 • Wijs op de verantwoordelijkheid tijdens de les; de leerkracht is altijd verantwoordelijk
  voor de leerlingen.
Tijdsduur van de les
 • Hoeveel minuten duurt de les?
 • Heb jij het hele lesuur tot jouw beschikking?
Over de leerlingen
 • Hoeveel leerlingen betreft het?
 • Welk leerjaar en niveau is het?
 • Wat weten ze al van jouw vakgebied en daaraan gekoppelde beroepen?

(basisschool)

 • Wat kan je van de leerlingen kunt verwachten?
 • Hebben de leerlingen al eens een proefje gedaan?
 • welke termen kennen de leerlingen al?

(middelbare school)

 • Binnen welk vak wordt deze gastles gegeven
 • Hebben de leerlingen het vak gekozen of is het vak verplicht?
Thema
 • Met welk thema/onderwerp is de klas bezig?
 • Welke aanknopingspunten zijn er voor jouw gastles?
Faciliteiten
 • Wat zijn de mogelijkheden tot het uitvoeren van een opdracht of practicum?
 • Is het een practicumlokaal of leslokaal?
 • Hoe staan de tafels in het lokaal?
 • Kunnen/mogen de leerlingen zelf een practicum uitvoeren?
 • Kan de leraar vooraf materialen voor een practicum verzamelen?
 • Is het (bij een online gastles) mogelijk om materialen vooraf op te sturen?
Over de techniek ( in een online situatie)
 • Welk programma wordt gebruikt voor de online gastles?
 • Zijn de leerlingen fysiek aanwezig in een klaslokaal en kijken ze naar het digibord? Of kijken ze met een eigen computer/laptop of mobiele telefoon mee?
 • Wie is beheerder van de online meeting?
 • Wie bedient de knoppen om microfoons aan en uit te zetten?
 • Welke manieren van interactie zijn er mogelijk?
 • Hoe kunnen leerlingen vragen stellen?
 • En hoe stel ik vragen aan de leerlingen?