Geïnteresseerd in scheikunde en scheikundige technologie en wil je gaan studeren in Eindhoven? De faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) stelt jaarlijks maximaal 25 STimuleringsbeurzen ter beschikking aan eerstejaars studenten van de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry. Deze STimuleringsbeurzen ter hoogte van ten minste 2000 euro worden in twee gedeeltes uitgekeerd. De beurzen zijn ondergebracht bij het Amandus H. Lundqvist Beurzenfonds van de TU/e en worden betaald uit de opbrengsten van spin-off bedrijven die hun oorsprong vinden in de faculteit Scheikundige Technologie en vaak zijn opgezet door oud-studenten of oud-promovendi.

Winnaars Stimuleringsbeurs 2019, fotograaf: Arne Olivier

Wanneer maak je kans op deze STimuleringsbeurs?
Het eerste deel van de STimuleringsbeurs wordt toegekend op basis van een door jou aangeleverd portfolio, bestaande uit het profielwerkstuk, de gevolgde extracurriculaire bèta-activiteiten en maatschappelijke activiteiten. Elke student met een gemiddeld vwo-eindcijfer van 6,5 of hoger maakt kans op een beurs. Dezelfde studenten krijgen de tweede helft van deze beurs als ze alle eerstejaars vakken binnen één jaar met succes afronden.

Om in aanmerking te komen voor een STimuleringsbeurs schrijf je je bij Studielink in voor de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry aan de Technische Universiteit Eindhoven (als hoofdinschrijving). Vervolgens ontvang je in juli een uitnodiging met daarin beschreven hoe je precies je portfolio aan kunt leveren. Je kunt je vervolgens aanmelden tot en met 31 augustus 2020. Een deskundige jury zal de portfolio’s beoordelen en de eerste helft van de beurs toekennen aan de geselecteerde studenten aan het begin van het collegejaar.

Hier vind je alle informatie.