10 februari 2022

Staat jouw onderzoek in het teken van onze duurzame toekomst en wil je mogelijk maken dat enthousiaste scholieren hierin kunnen participeren via hun profielwerkstuk? Doe dan mee aan Imagination at Work!

Wat is Imagination at work (I@W)?
I@W is een profielwerkstukkenwedstrijd voor vwo- en havoleerlingen. Met I@W laat C3 jongeren chemie ervaren en laat ze zien hoe chemie en life sciences een bijdrage leveren aan oplossingen rond duurzaamheidsvraagstukken. Na drie successvolle editities willen we de komende editie de wedstrijd verder open zetten richting wiskunde, natuurkunde, biologie en informatica.
De wedstrijd loopt parallel aan het schooljaar. Begin oktober is er een officiële kick-off waarna de leerlingen starten met hun onderzoek of ontwerp. Rond februari leveren ze hun profielwerkstuk in en in april vindt de finale plaats.

Wat is C3?
Centrum Jongeren Communicatie Chemie is een ANBI-stichting die als doel heeft om adequate en realistische studie- en beroepenvoorlichting te geven aan jongeren over wetenschap, technologie en chemie in het bijzonder.

Wat levert meedoen aan I@W voor jou of je bedrijf/instelling op?
• Het levert betrokkenheid bij je onderzoek en publiciteit over je onderzoek en je bedrijf of instelling.
• Het geef invulling aan de valorisatie-component van je onderzoek.
• Het biedt de mogelijkheid om je onderzoek breder in te zetten dan voor het onderwijs van eigen instelling. Je laat jongeren, die nog een studie moeten kiezen, de benodigde denk- en werkwijzen ervaren die jij gebruikt bij je onderzoek. Op deze manier werk je mee aan een betere studiekeuze en hogere kwaliteit van de instroom.

Meer informatie over de wedstrijd vind je op https://imaginationatwork.nl.
Voorbeelden van vraagstukken waar de leerlingen aan werken vind je op

Wie zoeken we?
Onderzoekers/ontwerpers die hun onderzoek…
• … verbinden met een duurzaamheidsvraagstuk rondom water, voeding, gezondheid of energie of met een of meerdere van de SDG’s.
• … kunnen koppelen aan scheikunde of een of meerdere vakken als biologie, natuurkunde, wiskunde of informatica.
• … op havo- of vwoniveau kunnen begeleiden
• … in staat zijn om leerlingen begeleidt toegang te geven tot hun practicumfacilteiten (rekening houdend met alle geldende veiligheids- en arbo regels)

Wat vragen we?
Een beschrijving van de context waarin de leerlingen hun onderzoek of ontwerp uitvoeren.
Een tijdsinvestering in kennismaking, begeleiding en beoordeling van ongeveer 15-20 uur. C3 verzorgt een training om je te helpen bij de begeleiding van de leerlingen.

Meer weten?
Neem contact op met Allison Moll van C3 via amoll@c3.nl of 06 – 28 67 13 10
Vind hier meer informatie of meld je direct aan.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons actuele aanbod aan gratis lesmaterialen en activiteiten.

Aanmelden