het laten van een wind komt door een chemische reactie?

Erwten en bonen bevatten speciale suikers. In onze darmen reageren de suikers en ontstaan gassen zoals koolstofdioxide, waterstof en methaan. Als je een wind laat, ontsnappen deze gassen uit je darmen.