Voorbeeld opzet van een online gastles met experiment

In dit voorbeeld ben jij, als gastlesgever, online aanwezig.

De leerlingen en leraar zijn gezamenlijk in een klaslokaal waar zij de gastles volgen en een experiment gaan uitvoeren. Bekijk onze tips voor het kiezen van een experiment passend bij jouw werk.

Dit vraagt een goede afstemming met de leraar vooraf aan je gastles. Bekijk hier de vragen die je aan de leraar kunt stellen.

Duur van de les: 75 – 90 minuten

Doelen van de les en practicum:

  • Leerlingen maken kennis met jouw werk
  • Leerlingen maken kennis met chemie en het onderwerp van jouw onderzoek of productieproces van jouw bedrijf
  • Leerlingen ervaren wat chemie is door met huis-, tuin- en keukenmaterialen te experimenten
  • Leerlingen ervaren het ontwerpproces (maken, testen, verbeteren) of onderzoeksproces (vragen stellen en antwoorden vinden)

Draaiboek

Wat Toelichting Tijd
Introductie Je stelt je voor en introduceert kort jouw werk of onderzoek. 5 min
Uitleg experiment Je legt een link tussen jouw werk en het practicum of experiment dat de leerlingen gaan doen. Je geeft de leerlingen de opdracht en geeft toelichting op het experiment dat de leerlingen gaan doen. 5 min
Uitvoeren experiment Leerlingen voeren het experiment uit. 25-40 min
Opruimen Alle materialen worden opgeruimd. 5 min
Conclusie trekken Jij bespreekt met de leerlingen de resultaten en trekt samen de conclusie(s). 10 min
Koppelen activiteit aan beroep en eigen werk Je bespreekt met de leerlingen: wat hebben jullie nu gedaan? Leg het accent op werk- en denkwijzen: vragen stellen, systematisch werken, patroonherkenning, nauwkeurig werken, trail & error, enz.
Vervolgvragen die je kunt stellen: welke eigenschappen en talenten heb je nodig om een bepaald beroep uit te voeren, en om het practicum te doen? Past dit bij je?
10 min
Speeddate Speeddate: leerlingen kunnen allerlei vragen stellen aan jou. 10 min
Afsluiting Terugkoppeling van waar we zijn begonnen tot aan nu. Je koppelt alles aan elkaar: het practicum, beroepen en jouw werk.
Wijs de leerlingen op de website exactwatjezoekt.nl. Hier vinden de leerlingen meer informatie over opleidingen, open dagen en een studiekeuzetest voor bèta en techniek.
5 min