Jouw werk vertalen naar een practicum voor jongeren?

Wat leuk! Je wilt jongeren enthousiast maken over jouw werk in de chemie en je gaat een (online) gastles geven waar een practicum onderdeel van uitmaakt. Welk  experiment moet je daarvoor kiezen? Met andere woorden: welk experiment is geschikt en past bij jouw werk of onderzoek?

Bekijk ook het voorbeelddraaiboek voor een online gastles met experiment.

Experiment uitzoeken

C3 heeft diverse lesmaterialen met experimenten en meer dan 100 proefjes met huis-, tuin- en keukenmaterialen beschikbaar. Deze kun je gebruiken in je gastles of je gebruikt ze als inspiratie voor het bedenken van een eigen experiment dat past bij jouw werk of onderzoek.

Zoek een experiment uit dat aansluit bij jouw werk. Kijk eens bij:

Een bestaand experiment ombuigen

Bekijk het voorbeeld van de lessuggestie met experiment gebaseerd op het onderzoek van Marleen Kamperman, professor aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In deze les doen leerlingen onderzoek naar de grondstoffen van lijm. De opzet van het experiment is gebaseerd op de digibordles Het verfexperiment.
In het verfexperiment maken leerlingen verf van huis-, tuin- en keukenmaterialen. Deze verf testen ze en beoordelen ze op een aantal eigenschappen (smeerbaarheid, klontjes, kleur, dekking, droogtijd). Daarna verbeteren ze de verf.

De basis van deze les past bij ieder productieproces in de chemie:

  • Op basis van grondstoffen maak je een product (A+B=C)
  • Je test of het product voldoet aan de eisen
  • Je maakt aanpassingen aan grondstoffen/proces van maken tot het product voldoet aan de eisen

Onderzoek is mogelijk op meerdere plekken in dit proces.

Welke beroepen kunnen aan de activiteit gekoppeld worden?

Hieronder vind je een lijst van beroepen die je kunt koppelen aan jouw werk per niveau van de leerlingen.

Niveau Bijbehorend beroep (uitgaande vmbo>mbo, havo>hbo en vwo>wo) Wat doe je dan?
Vmbo/Mavo LaborantOperator De laborant meet en verwerkt gegevens in een rapport. Welke eigenschappen heeft het materiaal en wat is de samenstelling ervan? De laborant doet dat volgens bepaalde protocollen (vastgestelde afspraken) om zo nauwkeurig mogelijk te werken.De operator beheert en stuurt het proces van het maken van materialen in grote hoeveelheden, en beheerst en bestuurt het hele (vaak geautomatiseerde) proces.
Havo LaborantR&D-medewerker De laborant (vaak samen met de R&D medewerker) onderzoekt zelfstandig de samenstelling van de gemaakte materialen, controleert de kwaliteit en verzamelt gegevens over hoeveelheid, samenstelling en de eigenschappen van het materiaal.De R&D medewerker voert onderzoek uit naar de praktische toepasbaarheid van de gemaakte materialen en hoe deze te verbeteren zijn of onder welke omstandigheden deze wel of niet werken.
Vwo OnderzoekerTechnoloog De onderzoeker doet fundamenteel of praktisch onderzoek. Hij of zij wil weten waarom iets doet wat het doet of hoe (het komt dat) iets werkt zoals het werkt. Hij of zij zoekt naar de oorzaak van een proces en wil dat begrijpen en die kennis weer gebruiken om nieuwe materialen te ontwikkelen.De technoloog ontwikkelt de technologische toepassing en grootschalige productie van het nieuwe materiaal.

Op alle niveaus wordt er altijd samengewerkt in een team van deskundigen van verschillende disciplines. De hierboven beschreven taken lijken heel strak afgebakend, maar er is altijd veel overleg, ook tussen de niveaus, waardoor gemeenschappelijke kennis en inzicht groeit.