Lesmateriaal over materialen en energie uit biologische bronnen

We staan met zijn allen aan de vooravond van een wereld waarin we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. In deze overgang streven we naar een economie die draait op biomassa als grondstof. De zogenaamde biobased economy.

Héél dichtbij is er héél veel te ontdekken, dit alles met simpele grondstoffen en materialen uit de directe omgeving. Alles wordt nog boeiender door leerlingen zelf te laten onderzoeken, experimenteren en te ontwerpen.

Doelgroep: De lessen zijn geschikt voor leerlingen van de middenbouw/bovenbouw van de basisschool.

Leerlingen gaan aan de slag met experimentele proefjes, ze onderzoeken de toepassing van natuurlijke grondstoffen en ze passen deze kennis toe bij hun ontwerp, bijvoorbeeld het maken van een grashuis. Het doel van deze lessen is kinderen enthousiast maken voor dit vakgebied. Zij zijn tenslotte de toekomst en we hebben slimme koppen nodig voor de transitie naar een biobased economy…

De lessenset bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  1. Plastic uit planten
  2. Vezels? Daar kun je mee thuis komen
  3. Meer waarde uit planten
  4. Hier krijg je bio-energie van

De lessenserie is ontwikkeld door het Centre of Expertise Biobased Economy van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences en is tot stand gekomen in samenwerking met leerkrachten en studenten, Pabo Avans Hogeschool en Walter Ivens, Pabo HZ University of Applied Sciences.

C3 heeft in 2017 een bijdrage geleverd aan een vernieuwslag van het lesmateriaal.

Het lesmateriaal is gratis aan te vragen via de website van het Centre of Expertise Biobased Economy.

Vraag de lessenserie aan via deze link