Lessenserie Talent4U - Docentenmaterialen

Met de lessenserie Talent4U maken scholieren actief kennis met het werken en de beroepen in de wereld van procestechniek, laboratoriumtechniek en maintenance.

Doelgroep
De lessen zijn bedoeld voor scholieren uit 2 vmbo (KB, GL en TL).

Opzet van de lessen
Elke les bevat een practicum, koppeling met de beroepspraktijk en reflectie. De lessen zijn geschikt voor een blokuur van 90 minuten.

Lees onder de afbeelding meer over de verschillende lessen.

Download de bestanden
Hiernaast download je de bestanden voor de lessen:

  • de docentenhandleiding
  • de filmpjes bij de module ‘Dopingcontrole’

Bekijk en download de werkboeken voor de leerlingen, invulbare pdf bestanden, via Talent4U voor leerlingen.

Lesmodule Talent4U ‘Limonadefabriek’

In deze les van 90 minuten maken leerlingen actief kennis met het beroep van procesoperator. De les bevat een practicum (frisdrank maken), een koppeling met de beroepspraktijk en reflectie.

Lesmodule Talent4U ‘Dopingcontrole’

In deze les van 90 minuten maken leerlingen actief kennis met het beroep van laborant. De les bevat een practicum (urineonderzoek), een koppeling met de beroepspraktijk en reflectie.

Lesmodule Talent4U ‘Bodemonderzoek’

In deze les van 90 minuten maken leerlingen actief kennis met het beroep van laborant. De les bevat een practicum (vervuiling in bodemmonsters), een koppeling met de beroepspraktijk en reflectie.

Lesmodule Talent4U ‘Storing in de frisdrankfabriek’

In deze les van 90 minuten maken leerlingen actief kennis met het beroep van maintenance technician. De les bevat een practicum, een koppeling met de beroepspraktijk en reflectie.

Downloads

Download hieronder de docentenhandleiding van de lessenserie Talent4U en ondersteunende filmpjes voor de lesmodule 'Doping controle'.

Aanmelden