De didactiek van onderzoekend leren is gebaseerd op de methode van natuurwetenschappelijk onderzoek. In zeven stappen doorlopen kinderen een onderzoekscyclus.

*Bovenstaande afbeelding is een bewerking van dit schema van SLO | Wetenschap en Technologie.

Stap 1: Confronteren
Leerlingen maken kennis met een onderwerp of probleem.

Stap 2: Verkennen
Dit onderwerp gaan ze vervolgens in de breedte verkennen.

Stap 3: Onderzoek opzetten
Ze zetten een onderzoek op aan de hand van een (eigen) vraag.

Stap 4: Onderzoek uitvoeren
Ze voeren dit onderzoek uit.

Stap 5: Concluderen
Ze trekken een conclusie.

Stap 6: Presenteren
Ze verwerken het geleerde in een presentatie van hun onderzoeksresultaten.

Stap 7: Verdiepen en verbreden
Tot slot brengt de leerkracht verbreding of verdieping aan door het geleerde toe te passen in andere contexten of door verbinding te leggen met andere concepten.

Digilessen onderzoekend leren
C3 heeft verschillende gratis digilessen en materialen ontwikkeld waarin je voorbeelden en handvatten vind om de didactiek van onderzoekend leren toe te passen in de klas.

De volgende lessen zijn beschikbaar:

Vaardigheden ontwikkelen met onderzoekend leren
Met de didactiek van onderzoekend leren stimuleer je de ontwikkeling van vaardigheden bij leerlingen op een leuke en interactieve manier. Het stimuleert samenwerken, creatief en innovatief denken en draagt bij aan een onderzoekende en kritische houding bij leerlingen (21st century skills). Leerlingen ontwikkelen onderzoeksvaardigheden, zoals goed waarnemen, vragen stellen, experimenten opzetten en uitvoeren, voorspellingen doen, problemen verkennen en oplossingen bedenken.

Aansluiting bij de kerndoelen
Een les onderzoekend leren met chemie valt onder drie van de zes kerndoelen van Natuur en Techniek:

  • 42. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
  • 44. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
  • 45. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Meer informatie