Ontdek de lessen over chemie

C3 heeft lessen ontwikkeld met handleidingen en werkbladen. Deze zijn gratis beschikbaar op onze website en heel geschikt om als gastles in te zetten.

Lessenseries van C3  
Digibordlessen
onderzoekend en ontwerpend
leren met chemie
Geschikt voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs klas 1-2

Met deze lessen geef je gemakkelijk een superleuke chemieles in onderzoekend en ontwerpend leren. C3 wil kinderen laten zien dat er chemie of scheikunde schuil gaat achter alledaagse dingen en dat eigenschappen van producten maakbaar en naar wens aan te passen zijn.

De digibordlessen vind je hier. Hier kun je ook de gratis materialen bestellen die bij de lessen horen.

De lessenserie Talent4U Geschikt voor vmbo

Met de vier lessen in de serie Talent4U maken scholieren actief kennis met het werken in de wereld van procestechniek, laboratoriumtechniek en maintenance. De lessen zijn bedoeld voor scholieren uit 2 vmbo (KB, GL en TL). Elke les bevat een practicum, koppeling met de beroepspraktijk en reflectie. De lessen zijn geschikt voor een blokuur van 90 minuten.Lees meer over de verschillende lessen van Talent4U
De lessenserie Future4U Geschikt voor vmbo, havo en vwo
In de Future4U-lessenserie voeren vmbo-, havo- en vwo-leerlingen experimenten uit waarbij onderzoeken en ontwerpen centraal staan. Elke experimentles heeft een realistische context rondom het werken in één van de zeven bètawerelden. De serie bestaat uit lessen op het gebied van scheikunde, natuurkunde en biologie, allen geschikt voor 1 à 2 lesuren. Elke les bestaat uit een opdracht, werkblad en docentenhandleiding. In de docentenhandleiding staat aangegeven bij welke subdomeinen de les aansluiten.

Lees meer over de  lessenserie Future4U

De lessenserie Research4U Geschikt voor 3e en 4e klas van het vwo
Research4U bestaat uit negen lesmodules voor leerlingen in de 3e en 4e klas van het vwo. In elke module staat een uitdagend onderzoek beschreven dat aansluit bij het expertisegebied van een universiteit met een chemie(gerelateerde) opleiding. De modules geven een realistisch beeld van de beroepen in de chemische sector. Bij de ontwikkeling van de modules zijn universiteiten en chemische bedrijven betrokken.

Elke module bestaat uit een leerlingenblad, een werkblad en een docentenhandleiding. In het leerlingenblad vind je informatie over het onderwerp van de module en vertelt een student of expert uit het veld over zijn of haar ervaringen.

Lees meer over de lessenserie Research4U

Digibordlessenserie Help Avantium
Geschikt voor klassen 4/5/6 havo/vwo
In deze een lessenserie leveren leerlingen een echte bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van Avantium naar de bio-afbreekbaarheid van materialen. Leerlingen ervaren hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzame wereld door het verwerven van meer kennis. Tegelijkertijd leren ze hoe zij een betrouwbaar, nauwkeurig en valide onderzoek doen. Ook reflecteren ze op hun eigen kunnen en oriënteren ze zich op het beroep van onderzoeker.

Bekijk de digibordles Help Avantium

Hierboven zijn een aantal lessen uitgelicht. We hebben nog veel meer lesmateriaal voor het onderwijs. Kijk hier.

< Terug naar het overzicht van (Online) de klas in