Maak jouw activiteit voor kinderen en jongeren succesvol

Hoe zorg je dat jouw activiteit of gastles over de wereld van chemie en het werkveld succesvol is. Met andere woorden, hoe zorg je dat met de activiteit jouw doel behaalt?

Weten hoe je jouw doel kiest passend bij je doelgroep? Lees onze tips hier. 

Twee delen

Elke succesvolle promotie- of voorlichtingsactiviteit of gastles bestaat uit twee delen:

 1. een ervaring waarin leerlingen actief zijn
 2. een reflectie door de leerlingen op de ervaring.

De ervaring moet bij de start en aan het eind gevoelens oproepen bij de leerlingen, zoals weergegeven in onderstaand figuur.

De reflectie is terugkijken op die ervaring. Tijdens de reflectie geeft de jongere ook een waardering aan de ervaring. Een positief gevoel tijdens een ervaring geeft een positieve waardering en een negatief gevoel tijdens een ervaring leidt vanzelfsprekend tot een negatieve waardering. Het is zelfs zo dat een negatief gevoel meer indruk maakt dan een positief gevoel en dus zorgt voor een grotere negatieve waardering.

Wees hier dus alert op bij het opzetten van jouw activiteit of gastles.

Twee processen

Onder de combinatie van ervaring en de daaropvolgende reflectie liggen twee processen:

 1. Een psychologisch proces bestaande uit autonomie voelen, het gevoel hebben dat de ervaring haalbaar is en je zelf competent voelen. Dit helpt enorm om bij de leerling een positieve waardering te krijgen voor de activiteit.
 2. Een ‘grensoverschrijdend proces’ waarbij identificatie en transformatie belangrijk zijn. Het betreft de grens tussen de activiteit en werkelijke beroepssituatie.

Door de bril van de leerling

Bekijk daarom de activiteit door de bril van de leerling:

 • Is dit een realistische voorstelling van de beroepspraktijk?
 • Is de ervaring eerlijk?
 • Is het vraagstuk of opdracht passend binnen die praktijk?

De leerling moet zich kunnen verplaatsen in de beroepspraktijk en in de beroepsbeoefenaar. 
Hierbij gaat het niet alleen over het werk (het bedrijf, de werkomgeving, de werkzaamheden), maar ook over de persoon die het werk uitvoert; hoe diegene dit werk beleeft, wat hem/haar drijft en hoe hij/zij er zelf beter van wordt.

Samenvatting

Samengevat betekent het dat een succesvolle activiteit of gastles de volgende elementen bevat:

Je moet de jongeren:

 • verwonderen.
 • nieuwsgierig maken.
 • autonomie geven.
 • zich competent laten voelen.
 • het gevoel geven dat de activiteit haalbaar is.
 • zich veilig laten voelen. De docent is hierbij belangrijk.
 • laten zien dat fouten maken mag en ook nodig is om te leren. Bespreek een voorbeeld uit je eigen leven of werk waarin je een fout maakte en er van leerde.
In de activiteit/gastles vinden de volgende processen plaats:

 • Identificatie:
  Je maakt persoonlijke en werkgerelateerde aspecten zichtbaar (zie het artikel vertel jouw verhaal hoe je dit doet)
 • Transformatie:
  De leerlingen zien zelf: Hoe doen de werknemers dit bij het bedrijf? Zie ik dit mij doen?
 • Reflectie:
  De leerling reflecteert op de ervaring in de les. Dit is ter vergroting van hun eigen waarde en eigen kunnen: Wie ben ik? Wat kan ik? Waar ben ik goed in?
  Bekijk welke reflectievragen je stelt.

Voorwaarden zijn:

 • Realistisch, eerlijk, open en transparant gesprek. Doe de zaken niet mooier of slechter voor dan ze zijn. Daar prikken leerlingen zo doorheen.
 • Werknemer en jongeren willen gezien en erkend worden: interactie is belangrijk. Zorg voor interactie tijdens de activiteit of gastles. Erken en waardeer de gedachten van de leerlingen.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben of willen overleggen over je activiteit of gastles, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We denken graag met je mee.

< Terug naar het overzicht van (Online) de klas in