Suggesties voor de opbouw en activiteiten van je gastles

Wat kun je allemaal doen in een gastles? Hieronder een aantal suggesties.

1. Introductie

Begin de les met een korte introductie van jezelf, je opleidingen en beroep. Houd deze introductie kort, later is er ruimte om meer te vertellen.

 • Vertel een kort verhaal of anekdote uit je werk.
 • Laat een product zien wat je bedrijf maakt.
 • Ga in gesprek met leerlingen wat zij al (denken te) weten over jouw bedrijf of product.

2. Opdracht

Geef de leerlingen een opdracht. Bij een gastles is het altijd leuk als de leerlingen zelf aan de slag kunnen en zo jouw werk kunnen ervaren.

Bekijk het creative lab met de tips van Marijn Meijer van C3, hoe je jouw werk vertaalt naar een leuke en aansprekende activiteit voor jongeren.

3. Practicum of experiment

Bedenk of je een practicum wilt geven. Door zelf een experiment te doen en aan de slag te gaan met materialen ervaren de leerlingen echt wat het is om jouw werk te doen.

Er is een hoop mogelijk.

 • Bekijk onze suggesties hoe je jouw werk vertaalt naar een practicum in een gastles.
 • Of geef een kant-en-klare experimentles van C3.

4. Presentatie

Geef een korte presentatie over jouw werk, bedrijf of beroep. Blik terug op de opdracht/het practicum en leg de link met jouw werk. Denk aan maximaal 10 minuten.

Tips voor de presentatie:

 • Vertel de leerlingen over je eigen fascinatie voor je werk.
 • Waarom ben je dit gaan doen? Wat moet je doen om (jouw beroep) te kunnen worden?
 • Toon een filmpje over jouw werk (maar pas op met bedrijfsfilms, deze sluiten niet altijd aan bij de doelgroep jongeren).
 • Ga met leerlingen in gesprek over wanneer ze met jouw beroep, bedrijf of product in aanraking komen (bijvoorbeeld de kunststoffen die jouw bedrijf maakt, komen terug in de sportschoenen die zij dragen).
 • Probeer moeilijke begrippen te vermijden en gebruik geen jargon zonder uitleg. Bedenk vooraf wat mogelijk moeilijke woorden zijn en probeer deze te vervangen door simpelere woorden of bedenk vooraf een uitleg.
 • Door de presentatie te illustreren met beeldmateriaal, wordt het voor de jongeren duidelijker en leuker. Gebruik foto’s, plaatjes, cartoons, animaties of filmpjes om dingen uit te leggen.
 • Laat echte voorwerpen zien. Bijvoorbeeld de (beschermende) kleding die je draagt of meetapparatuur die je gebruikt.

4. Evaluatie

Sluit de les af met een korte evaluatie.  Geef de klas ruimte om te reageren op de les en geef zelf ook aan wat je ervan vond. Bespreek de les ook na met de docent. Een goede evaluatie is een vertrekpunt voor een volgende gastles.